ترسناک ترین فیلم های تاریخ سینمای جهان

در این پست ترسناک ترین فیلم های تاریخ سینمای جهان را معرفی می کنیم:

درخشش – استنلی کوبریک – 1980

فیلم ترسناک
جن گیر – ویلیام فریدکین – 1973
فیلم ترسناک
کشتار با اره برقی در تگزاس – تاب هوپر – 1974
فیلم ترسناک
هفت – دیوید فیشر – 1995
فیلم ترسناک
کابوس در خیابان الم – وس کربون – 1984
فیلم ترسناک
طالع نحس – جان لستر – 1976
فیلم ترسناک
بچه رزماری – رومن پولانسکی – 1968
فیلم ترسناک
هالووین – جان کارپنتر – 1978
فیلم ترسناک
28 روز بعد – دنی بویل – 2003
فیلم ترسناک

روانی – آلفرد هیچکاک – 1960
فیلم ترسناک