کوکا 🍏 ارزش غذایی

🍏 ارزش غذایی

جدول ارزش غذایی انواع مواد غذایی و خوراکی ها شامل :

میزان کالری، پروتئین و ویتامین ها، مواد معدنی و چربی ها و کربوهیدرات موجود در میوه ها و سبزیجات، گیاهان دارویی و انواع روغن ها و خوراکی های مفید و سالم برای سلامتی بدن