زن رو باید بی دلیل ببوسی،حتی وقتی اعصاب نداره، حتی وقتی . . .

جوک خفن و بی ادبی
زن را باید بوسید

زن رو باید بی دلیل ببوسی

حتی وقتی اعصاب نداره

حتی وقتی موهاش خیلی بلند شده

حتی وقتی همش دادمیزنه، حتی وقتی بی تفاوت شده

حتی وقتی همش سرش تو گوشی و تلویزیونه
.
.
.
اون زن رو باید بوسید گذاشت کنار