میدونی عشق یعنی چی؟ ینی وقتی آقاتون عصبانی میشه بزاری …

جوک تصویری دخترانه

میدونی عشق یعنی چی؟

ینی وقتی آقاتون عصبانی میشه بزاری هر چی دوست داره بگه و داد بزنه

وقتی آروم شد بری کنارش بشینی و دستاشون بگیری و تو چشماش با مهربونی زل بزنی

آروم با موهاش بازی کنی و نوازشش کنی و بگی عزیزم

زنگ زدم الان از تیمارستان میرسن چند دقیقه طاقت بیار

والا دیگه چقد تحمل !