یه نفر اشتباهی اس ام اس داده نوشته ” تو رو خدا صداشو در نیار ” میخوام …

یه نفر اشتباهی اس ام اس داده
یه نفر اشتباهی اس ام اس داده