مدل های جدید و شیک ریش، خط ریش و ته ریش های ایتالیایی جذاب 2017

مدل ریش ایتالیایی همراه با خط ریش و ته ریش های جذاب مردانه

مدل ریش ایتالیایی
مدل ریش ایتالیایی

بدون شک مردان ایتالیایی جز جذاب ترین مرد های دنیا می باشند. پوست نسبتا سبزه و استایل خاص صورت آنها با یک ریش نیمه بلند و یا ته ریشی کوتاه آنها را جز زیباترین و جذاب ترین مردان دنیا قرار داده است.

مدل ریمدل ریش ایتالیایی
مدل ریش ایتالیایی
مدل ریش بلند ایتالیایی
مدل ریش بلند ایتالیایی
مدل ته ریش ایتالیایی
مدل ته ریش ایتالیایی
مدل ریش کوتاه ایتالیایی
مدل ریش کوتاه ایتالیایی
مدل ریش مردانه ایتالیایی
مدل ریش مردانه ایتالیایی
مدل خط ریش ایتالیایی
مدل خط ریش ایتالیایی
مدل ریش ایتالیایی جذاب
مدل ریش ایتالیایی جذاب
مدل ریش ایتالیایی
مدل ریش ایتالیایی
فال روزانه کوکا