مدل ریش و سبیل به سبک مردان فرانسوی

مدل ریش و سبیل فرانسوی

گالری عکس انواع مدل ریش و سبیل های جالب به سبک مردان فرانسوی که بیشتر بر کم پشت بودن ریش و سبیل تاکید دارد. همچنین سبیل هایی که در ایران به آن نصف سیبیل می گویند و سبیل های تاب داده به سمت بالا به سبک فرانسوی می باشند.

مدل ریش پروفسوری کم پشت و کوتاه نیر بیشتر بر صورت مردان فرانسوی دیده می شود.

مدل سبیل فرانسوی
مدل سبیل فرانسوی
مدل ریش و سبیل فرانسوی
مدل ریش و سبیل فرانسوی
مدل سبیل فرانسوی
مدل سبیل فرانسوی

مدل ریش دواین جانسون
مدل ریش دواین جانسون
مدل ریش جانی دپ
مدل ریش جانی دپ
مدل ریش آجی دوگان
مدل ریش آجی دوگان
مدل ریش فرانسوی کم پشت
مدل ریش فرانسوی کم پشت
مدل ریش فرانسوی
مدل ریش فرانسوی
مدل ریش مردانه
مدل ریش مردانه
مدل ریش رابرت داونی جونیور
مدل ریش رابرت داونی جونیور
مدل سبیل فرانسوی تاب داده
مدل سبیل فرانسوی تاب داده
فال روزانه کوکا