دختر که باشی، مرهم مادر میشی، عزیز پدر میشی و راز دار برادر …

جوک تصویری دختر
جوک تصویری دختر

دختر که باشی مرهم مادر میشی

عزیز پدر میشی، راز دار برادر میشی

نفس شوهر میشی

ای جاااااان

ذوق نکن

عمه میشی و کلا به فنا میری … :)