شعرهای کودکانه در مورد روز پرستار برای بچه های کوچک

شعر کودکانه روز پرستار

اشعار زیبا و کوتاه کودکانه در مورد پرستار و تبریک روز پرستار برای بچه های کوچک و مهدکودک

شعر کودکانه روز پرستار
شعر کودکانه روز پرستار

شبها بیدار است
با مهربانی
فکر بیمار است
او مهربان است
شیرین زبان است
مثل فرشته
در آسمان است
چراغی در دست
می گیرد هر شب
همیشه دارد
لبخندی بر لب
سر تا پا سفید
می پوشد لباس
رنگ لباسش
مثل گل یاس
او به بیماران
دوا می دهد
با مهربانی
غذا می دهد
او پرستاراست
شبها بیدار است

******

روز پرستار شده
مبارکه هزار بار
دلم می خواد گل بدم
به دست هر پرستار

شاعر:شکوه قاسم نیا

******

دیشب شب بدی بود
بسیار بدتر از بد
زیرا که تب به جانم
یک تیر آتشین زد
می سوخت مثل کوره
تا صبح پیکر من
دستی نبود اما
از لطف بر سر من
تب بود و درد هم بود
مادر نبود اما
تا با محبّت خود
تسکین دهد دلم را
اما نه ، یک نفر بود
در آن سیاهی شب
وقتی که او می آمد
می رفت از تنم تب
از کوشش پرستار
شب شد چو روز روشن
امروز خوب خوبم
تب رفته از تن من

شاعر : مصطفی رحماندوست

******

وقتی در بیمارستان
خسته ، تنها ، ناتوان
انسان بیماری هست
در انتظار درمان
فرشته ای می آید
به او دوا می دهد
همراه دکتر کم کم
او را شفا می دهد
پرستار است نام او
کارش در بیمارستان
دلسوز است و فداکار
فرشته ای مهربان
امروز هم روز اوست
یعنی روز پرستار
خدایا او را سالم،
برای ما نگه دار
روز ولادت آن،
بانوی پاک، زینب
شده روز پرستار
مبارک باشد این روز
بر هر پرستار امروز
خندان باشند و سالم
پرستاران همه روز

******

نشسته ای تو بیدار
کنار تخت بیمار
چه قدر مهربانی
فرشته ای، پرستار

شاعر: شکوه قاسم نیا

******

توی پرستاری نمونه ست
در کل دنیا عمه زینب

حس می کنم سخت است کارش
زیرا سر کار است هر شب

او با نگاه مهربانش
مثل ستاره می درخشد

چون دوست دارد تا به بیمار
لبخند شادی را ببخشد

یک هدیه می گیرم برایش
امسال در روز پرستار

روزی که می آید به دنیا
یکه عمه خوب و فداکار