دانلود آهنگ لحظه تحویل سال نو عید نوروز (ساز و دهل)

دانلود آهنگ ساز و دهل عید نوروز

علی اکبر مهدی پور دهکردی
علی اکبر مهدی پور دهکردی

دانلود آهنگ کوتاه و زیبای لحظه تحویل سال نو و عید نوروز که چند سالی است از تلویزیون و پس از تحویل سال پخش می شود. این آهنگ کاری از علی اکبر مهدی پور دهکردی می باشد.

+ دانلود آهنگ نوروز

نوای سرنایی که زینت بخش لحظه آغاز سال نو ایرانیان است، حدود 26 سال پیش و برای اولین بار توسط علی اکبر مهدی پور دهکردی نواخته و در تهران ضبط شد.

این آهنگ کوتاه از آن زمان تا کنون به عنوان موسیقی نوروز ایرانیان شناخته می‌شود.