شعر های کودکانه زیبا و کوتاه درباره شب قدر

شعر کودکانه شب قدر

اشعار زیبا و کوتاه کودکانه شب قدر برای بچه های کوچک

شعر کودکانه شب قدر
شعر کودکانه شب قدر

شبهای قدر رمضان
شب های توبه و دعا
یک شبش از هزارتا شب
بالاتره آی بچه ها
دعا کنید با دل پاک
خدا اجابت می کنه
پاداش خوبی می گیره
هرکی عبادت می کنه
پاداش آدم های خوب
بهشت و رحمت خداس
خدایی که مهربونه

شاعر : مهری طهماسبی دهکردی

**شعر شب قدر کودکانه**

شب قدره بچه ها دعا کنید

همه با هم خدارو صدا کنید

بگید ای خدا

خدای مهربون

خدای زمین

خدای آسمون

هرکسی تنش مریضه

تو به اون شفا بده

هرکسی گشنه و تشنه اس

تو بهش غذا بده

هر کسی غمگین و خسته س

به دلش صفا بده

تن سالم لب خندون

به ما بچه ها بده

به تمام بنده هات

خدای من،

دل پاک و خالی از ریا بده