35 متن زیبا و عاشقانه بهاری [باران، سرسبزی و شکوفه های بهار]

متن کوتاه عاشقانه بهاری
متن کوتاه عاشقانه بهاری

دستانت بهار است
زنده می کند مرا
هر کلام تو
شعر است که بر من می بارد
و نگاهت قشنگ ترین آواز جهان است
که مرا به خود می خواند عِشـ∞ـق من

******

متن ادبی زیبا در وصف بهار
متن ادبی زیبا در وصف بهار

دوباره فصل بهار است و انگار زمین در حال شعر گفتن است

******

با من به دشت بیا و زیر باران، کنار درختان بهاری قدم بردار، این هدیه ابدی خداوند برای ماست

******

بیشتر : متن زیبا و ادبی درباره شکوفه های بهاری

شکوفه در شکوفه پیچیده ست، و این آغاز فصل بهار است

******

بهار جشن طبیعت است

******

در پایان هر روز بهار، باید خاک را بوئید.

******

بهار، زندگی جدید و زیبایی را بر زمین ارزانی داشته است

******

شکوفه های بهاری آواز قلب من است

******

عطر یک شکوفه ی بهار نارنج ات برای من کافیست بهار، تا آمدنت را به انتظار بنشینم

******

بی زمستان، بهار لطفی نداشت

******

عکس نوشته زیبا و عاشقانه بهاری برای پروفایل
عکس نوشته زیبا و عاشقانه بهاری برای پروفایل

تو را که می بینم عطر بهار نارنج در تمام شهر می پیچید
قدم که بر می داری هر درخت شکوفه می زند و نسیم بهاری با شوخ طبعی میان گیسوانت می دود
دوستت دارم عشقم

******

با هم به تماشای رقص گیسوان رها در بادِ بید مجنون نشستیم،
دل های مان بی قرار بود،
بهار بود،
کنار تو همیشه بهار بود محبوب من

******

سخنان بزرگان درباره بهار

جملات زیبا و دلنشین در مورد فصل بهار
جملات زیبا و دلنشین در مورد فصل بهار

The day the Lord created hope was probably the same day he created Spring
روزی که خداوند امید را خلق کرد احتمالا همان روزی بود که بهار را نیز آفرید

******

با شکفتن اولین شکوفه در بهار بود که عشق به خانه من آمد
اینک در بهاری دیگر سرشار از حس زیستنم کنار تو همسر دوست داشتنی من

******

زیبای من
به شوق تو قدم در خیابان می گذارم
درختان بهاری را تماشا می کنم و مست می شوم از بوی شکوفه و سبزه و باران

******

برای من نقش لبخند و خورشیدی مهربان من، دوستت دارم

******

یک لبخند تو، بیابانی را دشت مجنون می کند مهربان من
دوستت دارم

******

وصفی نیست، برای شادی عمیقی که در قلب من است از دیدن تو بهار زندگیم
دوستت دارم

******

جملات ادبی در مورد بهار

بـــهار را ببین
چگونه از خود می تــکانَد برگ های فرسوده را
تو هم جوانه ای بزن
ســبز شـــو
بـهـار
ادامه ی لبخندهای تو خواهد بود…
“مینا آقازاده”

******

کافی ست دلت بهار باشد
از اشک تو سبز می شود خار
از خنده ات آب می شود برف
در دشت تو لانه می کند سار

******

متن طولانی درباره بهار

بهار که از راه می‌رسد
جوانه سر می‌زند، شکوفه می شکفد
باران نم‌نم می بارد آسمان نفس می کشد
بهار که از راه می‌رسد
زمین سبز می‌شود بلبل نغمه خوان می‌شود
روز نو می‌شود سال نکو می‌شود

اما… تو چطور؟

اگر شکوفه شکوفه بروید
و دریغ از شکوفه لبخندی که بر لبانت بنشیند چه؟

اگر زمین زمین سبز شود
و هنوز برگ‌های پاییزی سنگفرش دلت باشد چه؟

اگر باران باران طراوت ببارد
و هنوز خاکستر غم و یاس بر شیشه دلت باشد چه؟

اگر روز روز نو شود
ولی چشم‌هایت به عادت و کهنگی گشوده شود چه؟

اگر گرما گرما مهربانی با طلوع خورشید
بتابد و تو همچنان دل به سرما سپرده باشی چه؟

اگر بهار بهار بیاید و تو زمستان باشی؟
بیا و وجودت را به دست مهربان بهار بسپار تا زندگی را در تو جاری کند

تا… بهار شوی

بیا و چون بهار طراوت و شکفتن و لبخند و مهربانی و زیبایی و سبزی و تازگی را به هر که دل به زمستان سپرده هدیه کن
که بهار می‌آید و می‌رود اما تو در تابستان و پاییز و زمستان هم که بمانی بهار آفرین خواهی شد

بیا و تو بهار آفرین باش
تا دشت دشت مهربانی بروید
هزار هزار خنده بشکفد
باران باران محبت ببارد

تـــــو بــــهار آفریـــن بـــــاش

******

متن انگلیسی در مورد بهار

I glanced out the window at the signs of spring. The sky was almost blue, the trees were almost budding, the sun was almost bright
به بیرون از پنجره، به نشانه های بهار نگریستم. آسمان تقریبا نیلگون بود، درختان تقریبا جوانه زده بودند، و خورشید تقریبا درخشان بود

حتما ببینید : عکس نوشته زیبا و عاشقانه بهاری