28 عکس خیره کننده نشنال جئوگرافیک از کوسه های عجیب سراسر جهان

بیش از 465 گونه کوسه شناخته شده در سراسر آب های دنیا وجود دارند. کوسه هایی به بزرگی یک نهنگ تا کوچکی یک خرگوش! کوسه های شکارچی دریاها با وجود ترسناک بودن شان برای انسان ها جز یکی از معروف ترین جانوران هستند که مردم علاقه زیادی به زندگی و قدرت آرواره های آنها دارند.

بزرگترین دشمن کوسه ها خود انسان ها هستند. هر ساله میلیون ها کوسه بخاطر تجارت روغن، غضروف، پوست و باله های شان توسط انسان ها شکار می شوند.

متاسفانه امروزه بسیاری از گونه های کوسه ها در حال انقراض هستند.

عکس کوسه فرشته
کوسه فرشته
کوسه بادبان سیاه
کوسه بادبان سیاه
عکس ترسناک کوسه آبی
کوسه آبی
عکس کوسه
عکس کوسه
عکس کوسه آسوده
کوسه آسوده
عکس گربه کوسه
گربه کوسه
عکس کوسه سردوشی
کوسه سردوشی
کوسه چین دار ترسناک
کوسه چین دار ترسناک
کوسه بزرگ سفید
کوسه بزرگ سفید
کوسه بزرگ سفید
کوسه بزرگ سفید
کوسه بزرگ سفید
کوسه بزرگ سفید
کوسه سر چکشی
کوسه سر چکشی
عکس کوسه لیمویی
عکس کوسه لیمویی
کوسه ماکو
کوسه ماکو
کوسه پرستار
کوسه پرستار
کوسه پورت جکسون
کوسه پورت جکسون
کوسه خار دار
کوسه خار دار
کوسه سند بار
کوسه سند بار
عکس وحشتناک کوسه
عکس کوسه
تصاویر کوسه ابریشمی
کوسه ابریشمی
کوسه ببری
کوسه ببری
آرواره کوسه ببری
آرواره کوسه ببری
کوسه ببری
کوسه ببری
عکس کوسه نهنگ
عکس کوسه نهنگ
عکس کوسه نهنگ
عکس کوسه نهنگ
عکس ترسناک کوسه نوک سفید
کوسه نوک سفید
کوسه Wobbegong
کوسه Wobbegong
کوسه گورخری
کوسه گورخری