دیالوگ های ماندگار و زیبا از فیلم پاپیون

دیالوگ های ماندگار استیو مک کویین و داستین هافمن در فیلم پاپیون

دیالوگ های ماندگار و زیبا از فیلم پاپیون
دیالوگ های ماندگار و زیبا از فیلم پاپیون

جالب ترین و برترین دیالوگ های ماندگار فیلم پاپیون

– استیو مک کویین : در این دنیا برای کفری کردن آدم های رذلی که می خواهند همه چیز را از آنچه هست برایت سخت تر کنند، راهی بهتر از این نیست که وانمود کنی از هیچ چیز دلخور نیستی !

– مرد جزامی : سیگار دوست داری؟
پاپیون : اگه بتونم پیدا کنم !
مرد جزامی : سعی کن بکشی(درحال سیگار تعارف کردن)…(پاپیون سیگار را میگیرد و می کشد) …..جزامی: از کجا میدونستی من جزام خشک دارمُ واگیر نداره ؟
پاپیون : نمیدونستم !

– لوییس : این تنها راه نجات ماست، مگه نه؟
پاپیون : آره
لوییس : فکر میکنی موفق بشیم؟
پاپیون : مگه فرقیم میکنه؟!

– در سکانسی از فیلم؛ پاپیون در جزیره ای دور افتاده که جذامیان در آن زندگی می کنند با شجاعت می گوید :

اگه قراره جذام بگیری چه بهتر که اونو از پول بگیری نه از دست یک جذامی!

– پاپیلون ( آخرین دیالوگ فیلم ) : هی حرومزاده ها، من هنوز زنده ام !