دیالوگ های زیبا و ماندگار فیلم منچستر کنار دریا

دیالوگ های زیبا و به یاد ماندنی کیسی افلک و میشل ویلیامز در فیلم منچستر کنار دریا

دیالوگ های زیبا و ماندگار فیلم منچستر کنار دریا
دیالوگ های زیبا و ماندگار فیلم منچستر کنار دریا

کوکا: جالب ترین دیالوگ ها و جملات فیلم منچستر کنار دریا

_ لی چندلر: من نمی تونم بزنمش من نمی تونم بزنمش. متاسفم.

_ رندی چندلر به لی چندلر: من چیزهای بدی به تو گفتم. قلب من شکسته و من می دونم که قلب تو هم خیلی شکسته.

لی چندلر: نه، قضیه این نیست ….

رندی: این حقیقت نداره.

_ جنین: خیلی خب، من میخوام که یخ این پسره را باز کنم!

_ پاتریک به لی: عمو لی تو واقعا مریضی؟

_ دکتر بتانی به جوی چندلر: این بیماری خوبی نیست.

جویی: مگه بیماری خوبم داریم دکتر؟

_ پاتریک به لی: دستت چی شده؟

لی : بریدمش.

پاتریک: اوه، متشکرم. من نمی دونستم اینجا چه اتفاقی افتاده.

_ لی چندلر: من نمی تونم سرپرستی اونا بر عهده بگیرم.

پاتریک: تو یه احمق لعنتی هستی.

فال حافظ کوکا