دیالوگ های ماندگار فیلم اگر سنگ از آسمان ببارد

دیالوگ های ماندگار فیلم اگر سنگ از آسمان ببارد
دیالوگ های زیبا و به یاد ماندنی کریس پاین و بن فاستر در فیلم اگر سنگ از آسمان ببارد

جالب ترین دیالوگ ها و جملات فیلم اگر سنگ از آسمان ببارد نامزد جایزه ی اسکار 2017

_ توبی هاوارد به پیرمرد: مل از تو دزدی نمی کنیم، از بانک دزدی می کنیم!

_ توبی هاوارد: من همه ی عمرم فقیر بودم و این مثل بیماری از نسلی به نسل دیگرمان منتقل شده، اما دیگه بسه پسرانم نباید فقیر باشن.

_ مارکوس همیلتون: من می دونم که شما صورت های خودتان را پوشانده بودید اما این نژاد شما را مخفی نمیکنه که شما سیاه هستید یا سفید!

_ توبی هاوارد به تنر هاوارد: تو جوری صحبت می کنی که انگار ما نمیتونیم از اینجا فرار کنیم.

_ تنر هاوارد: چرا وانایی که همیشه مهربون تر هستن وقتی که دورشون میزنی انقدر بدجنس میشن؟

_ مارکوس همیلتون: خدایا من عاشق غرب تگزاس هستم.

_ توبی هاوارد به تنر هاوارد: آروم باش.

تنر هاوارد: من که آرومم!

_ توبی هاوارد به تنر: میخوای با هم این کارا توی جهنم انجام بدیم؟

تنر هاوارد: باشه هر جور که تو بخوای داداش کوچیکه!

_ آلبرتو پارکر به مارکوس همیلتون: انسان ها برای 150 هزار سال توی غارها زندگی کردند اما فقط زندگی کردن کار بیشتری انجام ندادند.

_ بیر به تنر هاوارد: من یه کومانچی ام میدونی یعنی چه؟ یعنی دشمن همه.