دانلود آهنگ شاد تولدت مبارک به زبان آلمانی

تولدت مبارک عزیزم به آلمانی

دانلود آهنگ تولدت مبارک به زبان آلمانی
دانلود آهنگ تولدت مبارک به زبان آلمانی

متن و شعر زیبا همراه با آهنگ تولدت مبارک به زبان آلمانی با ترجمه کامل فارسی

+ دانلود آهنگ تولدت مبارک شاد آلمانی

Zum Geburtstag viel Glück!
تولدت مبارک!
Zum Geburtstag viel Glück!
تولدت مبارک!
Zum Geburtstag liebe(r) [name]
تولدت مبارک (نام شخص)
Zum Geburtstag viel Glück!
تولدت مبارک!

متن تبریک تولد به آلمانی

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
تولدت مبارک

Alles Gute zum Geburtstag
تولد خوبی داشتی باشی

در ادامه دانلود کنید : آهنگ تولدت مبارک انگلیسی برای کودکان