جملات پشت کامیونی خنده دار، باحال و آموزنده و زیبا

جملات پشت کامیونی برای راننده ها
جملات پشت کامیونی برای راننده ها

همه ما در جاده ها و خیابان ها ماشین های سنگین، تریلی ها، نیسان های آبی و حتی ماشین های سواری را دیده ایم که متن های جالبی پشت ماشین شون نوشتن.

برخی از این جملات خنده دار هستن و حالت شوخی دارند، برخی دیگر نیز یک شعر پند آموز هستن و برخی نیز نوشته هایی تامل بر انگیز که خواندشون خالی از لطف نیست!

اگر از عشقت نکنم گریه و زاری
به جهنم که مرا دوست نداری!

******

ای بلبل اگر نالی من با تو هم آوازم
تو عشق گل داری، من عشق گل اندامی!

******

لاستیک قلبمو با میخ نگات پنچر نکن

******

بر در دیوار قلبم نوشتم ورود ممنوع !
عشق آمد و گفت من بی سوادم

******

قربان وجودت که وجودم ز وجودت بوجود آمده مادر

******

شتاب مکن! مقصد خاک است

******

رادیاتور عشق من از بهر تو، آمد به جوش!

******

اگر نداری باورم بنگر به روی آمپرم

******

کاش جاده زندگی هم دنده عقب داشت

******

سر پایینی برنده سر بالایی شرمنده!

******

داداش مرگ من یواش!

******

کاش می شد سرنوشت را از سر نوشت

******

تند رفتن که نشد مردی! چشم انتظارم که برگردی

******

یا اقدس! یا هیچکس

******

زندگی نگه دار پیاده می شم

******

محبت از درخت آموز که سایه از سر هیزم شکن هم بر نمی دارد

******

دریای غم ساحل ندارد

******

قربون دل غریب پرستت

******

از عشق تو لیلی؛ رفتم زیر تریلی

******

همه از مرگ می ترسند من از رفیق نامرد

******

******

باغبان در را مبند من مرد گلچین نیستم
من خودم گل دارم و محتاج یک گل نیستم!

******

به مادرت رحم کن کوچولو!

******

تا جام اجل نکرده ام نوش
هرگز نکنم تو را فراموش!

******

تا سگ نشوی کوچه و بازار نگردی
تا کوچه و بازار نگردی نشوی گرگ بیابان!

******

تاکسی نارنجی
از من نرنجی!

******

تجربه نام مستعاری است که بر خطاهای خود می گذاریم!

******

جهان باشد دبستان و همه مردم دبستانی
چرا باید شود طفلی ز روز امتحان غافل؟!

******

داداش مرگ من یواش
امان از دست گلگیر ساز و نقاش!

******

رنج گل بلبل کشید و برگ گل را باد برد
رنج دختر مادر کشید و لذتش داماد برد!

******

دلبری دارم چو مار عینکی
خوشگل و زیبا ولی کم پولکی!

******

رخش بی قرار!

******

رفیق بی کلک مادر!

******

دلبرا دل به تو دادم که به من دل بدهی
دل ندادم که به من ساندوچ و دلمه دهی!

******

دنبالم نیا اسیرم میشی!

******

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ
ای هیچ تر از هیچ تو بر هیچ مپیچ!

******

دو دو تا هفتا کی به کیه!

******

رود می رود اما ریگذارش می ماند!

******

زندگی بدون عشق مثل ساندوچ بدون نوشابه هست!

******

ژیان عشقت مرا بیچاره بنمود
ز شهر و خانه ام آواره بنمود!

******

سر پایینی نوکرتم
سر بالایی شرمندتم (ژیان)

******

شب و روز رانندگی در جاده ها کار من است
از خطر باکی ندارم جون خدا یار من است!

******

شو همره بلبل لبلب هرمهوش!
(اینو برعکس هم که بخونی همین میشه)

******

عشق میکروبی است که از راه چشم وارد می شود و قلب را عاشق می کند!

******

قربان وجودی که وجودم ز وجودش بوجود آمده است!

******

کوه از بالا نشینی رتبه ای پیدا نکرد
جاده از افتادگی از کوه بالا میرود!

******

گاز دادن نشد مردی
عشق آن است که بر گردی!

******

گلگیرم ولی گل نمی گیرم!

******

یه بار پریدی موتوری دو بار پریدی موتوری آخر می افتی موتوری!

******

نوکرتم ننه!

******

نیم کیلو باش ولی مرد باش

******

ببخشید پشتم به شماست

******

عاقبت فرار از مدرسه!

******

عاقبت لیسانس گرفتن!

******

این وسیله بهر روزی دست ماست
در حقیقت مالک اصلی خداست

******

گشتم نبود نگرد نیست

******

زگهواره تا گور بی خیال؟

******

جوانی المثنی ندارد

******

عاشق بی انتظار مادر

******

علم بهتر است یا ثروت؟
هیچ کدام فقط ذره ای معرفت

******

به گنده تر و خرتر از خودت احترام بگذار!

******

ناز نگات قشنگه!

******

مبر ز موی سفیدم گمان به عمر دراز
جوان به حادثه ای زود پیر می شود گاهی

******

دست بزن ولی خیانت مکن

******

زندگی بر خلاف آرزوهایم گذشت

******

داداش جان به خاطر اشک مادر یواش!

******

افسوس همه اش افسانه بود!

******

من نمی گویم مرا ای چرخ سرگردان مکن
هرچه می خواهی بکن محتاج نامردان مکن!

******

شد شد، نشد نشد

******

بمیرد آنکه غربت را بنا کرد
مرا از تو، ترا از من جدا کرد

******

برگ از درخت خسته می شه
پاییز فقط یه بهانه است

******

رفاقت قصه تلخی است که از یادش گریزانم

******

100 بار بدی کردی و دیدی ثمرش را
خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی

******

در قمار زندگی عاقبت ما باختیم
بس که تکخال محبت بر زمین انداختیم

******

گر پادشاه عالمی
بازهم گدای مادری

******

نمیخام شمع باشم دخترا فوتم کنن
میخام سیگار باشم لوطیا دودم کنن

******

همه از من می ترسن
من از نیسان آبی

******

اسیرتم ولی آزاد !

******

لوتی با ما به ازین باش که با خلق جهانی!

******