“کوتاسیوم” چیست؟! عنصری در جدول شیمی است؟ نه، اشتباه می کنید …

پول نیست
پول نیست

“کوتاسیوم” چیست؟!
عنصری در جدول شیمی است؟😳
نه، اشتباه میکنید…😊

هر وقت خانومی از شوهر کارمندش پول میخواد مرد میگه: هنوز حقوق نگرفتم…

حالا “کو تا سی ام؟”😄😂