متن شاخ برای بیوگرافی و پروفایل واتساپ (انگلیسی و فارسی)

بیوگرافی شاخ انگلیسی برای واتساپ
بیو شاخ انگلیسی برای واتساپ

I am like that beautiful river that can raise a tsunami when broken
من آن رودخانه زیبایی هستم که هنگام طغیان سونامی بزرگی به راه می اندازم

******

تنهایی با ارزشه
چون خالی از انسان های بی ارزشه

******

Invest in yourself before anything. It will earn you good returns
قبل از هر چیزی به خودتان تکیه کنید، نتیجه خوبی به ارمغان خواهد داشت

******

I don’t have time to hate people who hate me because I am too busy loving the people who love me
من وقت ندارم از مردمی که از من متنفر هستم متفر باشم چرا که سرگرم عشق ورزیدن به مردمی هستم که به من عشق می ورزند

******

وضعیت واتساپ شاخ و تیکه دار
وضعیت واتساپ شاخ و تیکه دار

⊙ ﻣَـﻦ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـﺂﻫـﺮ ﺑـﮧ ﮐـﺴـﮯ ﮐـِﮧ ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ
ﻧـﻤـﮯ ﮐـﻨـﻤـ ✘
ﭼـُـﻮﻥ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـﮯ ﺩﻫـﻢ ﻧـﺴـﺨـﮧ ﺍﯼ ﺍﺻـﻠـﮯ ﺍﺯ
ﺧـﻮﺩﻣـ ﺑـﺂﺷـﻢ ✔
ﺗـﺂ ﻧـﺴـﺨـﮧ ﺍﯼ ﺟـﻌـﻠـﮯ ﺍﺯ ﺷـﺨـﺼـﮯ ﺩﯾـﮕـﺮ……!!!! ⊙

******

اگه مخاطب خاص نداریم دلیلش اینه که خودمون خاصیم
بعلههه

******

مهم نیست در موردم چی فکر میکنن
مهم اینه اونقدر مهمم ک میشنن راجبم فکر میکنن!

******

Be like that wind that can turn into a tornado
مانند آن بادی باش که می تواند به یک گردباد تبدیل شود

******

متن خفن برای استاتوس و پروفایل واتساپ
متن خفن برای استاتوس و پروفایل واتساپ

Too busy to be upset
بیشتر از این حرف ها سرم شلوغ است که بخواهم ناراحت باشم

******

Dear problems, please give me some discounts. I am a regular
مشکلات عزیز، لطفا یکم مهلت بدید من یک آدم عادی نیستم

******

اگه از کیفیت کسی که روش زوم کردیم راضی نیستیم
قبل از متاسف شدن واسه اون یه کوچولو
هم به فکر ارتقای لنزهای خودمون باشیم

******

از محـبت خــارهــا …↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
شــــاخ میشوند !
اون قدیم بود گل می شدن….
آدما عوض شدن….!!!!
مـــُـتــــِـِــاَســـِـِــفـــانــه !!!

******

I’m not failed; my success is just postponed
من شکست نخورده ام، فقط موفقیتم به تعویق افتاده

******

Don’t you believe in love? Maybe we have not met yet!
عشق را باور نداری؟ شاید هنوز به آن نرسیده ای!

******

Sometimes, it better to be alone. No one can hurt you
بعضی وقت ها بهتر است که تنها باشید لااقل کسی نمی تواند شما را آزار دهد