100 بیوگرافی واتساپ زیبا و کوتاه انگلیسی با معنی فارسی

بیو واتساپ انگلیسی با معنی
بیو واتساپ انگلیسی با معنی

بیو واتساپ خاص | بیو واتساپ دخترونه | بیو واتساپ پسرانه | بیو واتساپ زیبا و کوتاه

The best things come from living outside of your comfort zone
بهترین چیزها از زندگی در خارج از محدوده راحتی به دست می آیند

******

Focus on the Good
روی خوبی تمرکز کن

******

Life is beautiful
زندگی زیباست

بیو واتساپ خاص

بیو واتساپ خاص کوتاه
بیو واتساپ خاص کوتاه

In a world where you can be anyone, be yourself
در جهانی که می توانی هر کسی باشی، خودت باش

******

Live in the sunshine where you belong
در نور خورشید زندگی کن، جایی که به آن تعلق داری

******

Success is in my veins
موفقیت در رگ های من است

******

زیباترین چیز در جهان خنده مادر است

******

Adding a little sparkle to your day ✨
به روزت کمی درخشش اضافه کن

******

Let’s just be who we are
بیا کسی باشیم که واقعا هستیم

******

Only God Can Judge Me
فقط خدا می تونه منو قضاوت کنه

بیو واتساپ دخترونه

بیو واتساپ دخترونه انگلیسی و شاد
بیو واتساپ دخترونه انگلیسی

زن ها چهره های زیادی دارند، بستگی دارد چه کسی نگاه شان کنند

******

در وجود هر دختری یک گرگ نهفته است

******

جهان برای هر دختری که مصم است یک فرش قرمز است

******

هر دختری مانند گل ها، فصلی برای شکوفه دادن دارد

******

ﺩِﯾﻮﻧْﻬِـــ ﺑﺂﺯﯾْـــ ﻧُﻮﻋﯿْـــ ﺗَﻔﺮﯾْﺤِـــ ﺩُﺧﺘَﺮﻭﻧَﺴْـــ |:
ﻛِﻬْـــ ﭘِﺴَﺮﺁ ﺍَﺯ ﻗُﺪﺭَﺗِـــ ﺩَﺭﻛِـــ ﺁﻧـــ ﻋﺂﺟِﺰﻧْـــ |:

******

دختران زیبا هر روز با خورشید طلوع می کنند تا خاطرات جدید و زیبایی را به وجود آورند

******

زن های زیبا حتی در زیر مهتاب هم می درخشند

******

موفقیت برای زنی است که بتواند لبخند بزند حتی وقتی که جهان اخم کرده است

******

بیشتر : کپشن خاص دخترونه

بیو واتساپ پسرونه

بیوگرافی واتساپ پسرانه
بیوگرافی واتساپ پسرانه

در درون هر مرد موجودی است که از یک ملکه حمایت می کند

******

بهترین ادکلن برای یک مرد عرق ریختن به خاطر سخت کار کردن است.

******

خوش شانسی یک مرد می تواند استعداد او باشد

******

Do what is right – not what is easy
کاری که درست است را انجام دهید، نه کاری که راحت است

******

Welcome to my world
به دنیای من خوش اومدی

******

فرق بین کسی که هستی و کسی که می خواهی باشی بستگی به تلاش تو دارد

******

بیوگرافی واتساپ انگلیسی عاشقانه

بیو واتساپ زیبا و کوتاه
بیو واتساپ قشنگ و کوتاه

بیو واتساپ زیبا و کوتاه

Life’s short, eat the cake 🍰
زندگی کوتاهه، کیک بخور

******

Love 💗 and Peace ✌️
عشق و صلح

******

If you want opportunity to knock, it’s time to build a door
اگر می خواهی فرصت در زدن داشته باشی، وقت آن رسیده یک در بسازی

******

The little things in life matter
چیزهای کوچک زندگی مهم است

******

As long as my bank account keeps growing, I couldn’t care less about anything else
تا وقتی حساب بانکیم بیشتر می شه نمی تونم کوچک ترین اهمیتی به چیز دیگه ای بدم

******

you make my heart smile
تو باعث می شوی قلبم لبخند بزند

******

Get out there and live a little
از آن جا بیرون بزن و کمی زندگی کن

******

Hold onto your best friend because you’ll never find someone like them again
بهترین دوست خودت رو نگه دار چون هرگز کسی مثل اون رو پیدا نخواهی کرد

در ادامه بخوانید : بیو شاخ و تیکه دار واتساپ