متن تبریک روز زن | عکس نوشته های همسرم روزت مبارک برای پروفایل

متن تبریک روز زن به همسر
متن تبریک روز زن به همسر

پیام تبریک روز زن

زیباترین جملات کوتاه و عاشقانه برای تبریک گفتن روز زن به همسر و عشق زندگی همراه با متن های رسمی و ادبی برای تبریک روز زن به خواهر و خاله، مادر زن و عمه و همکاران

عکس پروفایل تبریک روز زن به همسر
عکس پروفایل تبریک روز زن به همسر

عشق من، تو که آمدی، دنیای من جای زیباتری شد
روزت مبارک زیبای من

 

عکس نوشته تبریک روز زن به همسر
عکس نوشته تبریک روز زن به همسر


پیام کوتاه و رسمی تبریک روز زن

زنان می توانند شادی را در اطرافشان شکوفا کنند
روز زن بر شما بانوی عزیز مبارک

عکس نوشته تبریک روز زن
عکس نوشته تبریک روز زن

زن ترکیبی از زیبایی و هوش است
روز زن مبارک خواهر عزیزم

عکس پروفایل تبریک روز زن
عکس پروفایل تبریک روز زن

تو لبخند می زنی و جهان من دگرگون می شود
چه موجود شگفت انگیزی هستی
روزت مبارک عشق من

عکس نوشته تبریک روز زن به همسر
عکس نوشته تبریک روز زن به همسر
پیام تبریک روز زن مبارک عشقم
پیام تبریک روز زن مبارک عشقم

“طُ” ♥️ قَشَنگ تَرین تیترِ زِندِگےِ مَنی

عکس نوشته برای تبریک روز زن
عکس نوشته برای تبریک روز زن

زمانی که به آسمون شب با هزاران ستاره نگاه می کنم
چشمای تو رو یادم می یاد
بخاطر اینکه اون ها مثل ستاره ها می درخشن
وقتی که به خورشید نگاه می کنم
یاد تو می افتم
چون تو روشنایی بخش زندگی من هستی
روز زن مبارک همسر خوبم

عکس نوشته روز زن مبارک همسر عزیزم
عکس نوشته روز زن مبارک همسر عزیزم

تو یِجایی تو قَـ♥️ـلبَم داریـ
کِه هیچکَس نمی تونِه داشته باشِه
روز زن مبارک عشقم

عکس روز زن مبارک برای پروفایل

متن جالب روز زن مبارک

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی
دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ
تـــــ❤ــــو
تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی

عکس پروفایل تبریک روز زن به همسر
عکس پروفایل تبریک روز زن به همسر

روزی که تو همسرم شدی
شادترین روز زندگیم بود
دوستت دارم آرام جانم
روزت مبارک همسر نازنینم

عکس روز زن مبارک برای پروفایل
عکس روز زن مبارک برای پروفایل

متن انگلیسی تبریک روز زن

There is
Something in your smile which speaks to me
Something in your voice which sings to me
Something in your eyes which says to me
That you are the dearest to me
Happy Women’s Day

در لبخند تو چیزی ست که با من سخن می گوید
چیزی در صدای تو که برای من آواز می خواند
چیزی درون چشمانت که به من می گوید
برای من عزیزترین هستی
روز زن مبارک

******

متن روز زن مبارک
متن روز زن مبارک

زن نماد فروتنی، رحمت و تسکین برای تمام بشریت است
روز زن بر تمام زنان سرزمینم مبارک باد

******

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم
عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم
عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم
عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم

******

لبخند تو به معنای واقعی زیباترین چیزی است که در تمام زندگی ام دیده ام :)
دوست دارم عشقم
روزت مبارک

******

تو مثل باران هستی
بارانی از گل
بارانی از مهر
بارانی از لبخند
بارانی که به زندگی کویری من جان بخشید

روزت مبارک همسر قشنگم

******

همسر عزیزم، تو تنها یار و همدم زندگی ام هستی
چه بخواهی چه نخواهی تا ابد در قلب من می مانی …
دوستت دارم و روزت مبارک

******

تو زیباترین گل در میان تمام گل ها در گلستان باغ زندگی
و درخشان ترین ستاره در میان تمام کهکشان ها در آسمان زندگی من هستی
روز زن مبارک عشقم

******

اتفاق هاےِ خوب
همیشہ مےاُفتَند
مثلِ مِهرِ ” تُو” ڪہ
بہ دِلَـــــ❤️ـــــم “اُفتاده”
مےبینے حَتّے “اُفتادڹ” هَم
فعلِ قَشنگیست !
وقتے پاےِ ” تُو” وَسَط باشَد … 😍
روز زن برای شما خانوم خوبم مبارک!

******

به عنوان یک زن همیشه رویاهای بزرگ داشته باشید و آن ها را به دست آورید
روز زن مبارک