نقطه ویرگول؛ کاربرد و معنی علامت سمی کالن در جمله های فارسی و انگلیسی

نقطه ویرگول در زبان فارسی با علامت ؛ نشان داده می شود و در زبان انگلیسی به آن سمی کالن می گویند و با علامت ; نشان داده می شود.

کاربرد و معنی نقطه ویرگول در جمله های انگلیسی و فارسی
کاربرد و معنی نقطه ویرگول در جمله های انگلیسی و فارسی

نحوه تایپ و نوشتن علامت نقطه ویرگول در کیبرد فارسی

اگر می خواهید از این علامت در نوشتار خود در اینترنت و یا برنامه ای مانند ورد استفاده کنید کافیست کیبرد را در حالت زبان فارسی قرار داده و کلید SHIFT+Y را فشار دهید (شیفت+غ) = ؛

نحوه تایپ و نوشتن علامت سمی کالن در کیبرد انگلیسی

برای تایپ علامت سمی کالن در نوشتارهای انگلیسی کافیست هنگامی که کیبرد در حالت زبان انگلیسی قرار دارد کلید ک فارسی را فشار دهید. این علامت دارای یک کلید اختصاصی روی کیبرد در کنار کلید Enter می باشد که با نگاه کردن به کیبرد متوجه علامت ; خواهید شد.

کاربرد علامت نقطه ویرگول ؛ (semi colon)  در زبان انگلیسی چیست؟

شکل سمی کالن یا نقطه ویرگول در انگلیسی
شکل سمی کالن یا نقطه ویرگول در انگلیسی

1- از نقطه ویرگول (؛) (semi-colon) برای جدا کردن آیتم ها و اقلامی استفاده می کنیم که در یک گروه قبلا با کاما (،) جدا شده باشند. به عبارت دیگر برای جدا کردن گروهی از کلمات که خود توسط ویرگول (،) از یکدیگر جدا شده اند.

مثال شماره 1

They plan to study English, for their travels; math, for their work; and history, for their own enjoyment.

آنها برنامه ریزی کردند تا انگلیسی را برای مسافرت شان؛ ریاضی را برای کارشان؛ و تاریخ را برای تفریح مطالعه کنند.

مثال شماره 2

He has lived in Covina, California; Reno, Nevada; Prague,Oklahoma; and Bangor, Maine.

او در کاوینا، کالیفرنیا؛ رینو، نوادا؛ پراگ، اوکلاهما؛ و بنگر، در ایالت مین زندگی کرده است.

2 – از نقطه ویرگول (؛) (semi-colon) برای جدا کردن دو جمله واره مستقل که یکی یا هر دو آنها کوتاه هستند و ایده های بیان شده در آنها معمولا یکسان است یعنی جمله مستقل اول از نظر گرامری تمام شده ولی معنی آن هنوز ادامه دارد.

همچنین هنگام استفاده از نقطه ویرگول نباید از کلماتی مانند and , but , so و غیره ما بین جملات مستقل استفاده کنیم.

مثال شماره 1 :

You may burn your hand; the water is boiling.
شما ممکنه دست تان را بسوزانید؛ آب هنوز داغ است.

مثال شماره 2 :

He loves studying; He can’t get enough of school.
او عاشق درس خواندن هست؛ او نمی تواند دیگر به مدرسه برود.

نشانه نقطه ویرگول، نشانه مکثی بیشتر از ویرگول و کمتر از نقطه است. موارد استفاده از این نشانه، بسیار اندک است و جز در مواقعی که به کار بردن آن موجب روشنی معنا و رفع ابهام می‌شود، استفاده از آن توصیه نمی‌شود.

نقطه ویرگول بین جمله یا عبارت های اصلی

از این علامت زمانی که دو عبارت اصلی توسط (nor, for, so,and, but, yet, or ) به هم متصل نشده باشند استفاده می شود.

The rain stopped; the sun came out again.

she loves studying; she can’t get enough of school.

اگر حداقل یک ویرگول در جمله اصلی باشد و بعد از آن جمله اصلی دیگری با یکی از حروف ربط “and” “or” “e.g” باشد قبل از این حروف ربط از نقطه ویرگول استفاده می کنیم.

James had, to put it mildly, a lot of problems; and not even his best friend could help him.

زمانی که وسط دو جمله اصلی حروف ربط (e.g. however, in fact, therefore, nevertheless, moreover, furthermore, still, instead) باشد، از نقطه ویرگول قبل از آنها استفاده می نمائیم.

He didn’t feel well; in fact, he had a very high temperature.

کاربرد نقطه ویرگول در نوشتار فارسی

1. هنگام برشمردن و تفکیک اجزای مختلف وابسته به یک حکم کلی به شکل فهرست، دسته‌بندی و شماره‌بندی و یا بدون شماره و پشت سر هم :

در داستان شاهد چهار نوع حرکت هستیم: جنگ و کشمکش؛ انجام دادن کار دشوار؛ کشمکش و کار دشوار؛ بسط داستان بدون هیچ‌یک از این‌ها.

آثار مولانا جلال‌الدین رومی عبارت‌اند از: مثنوی معنوی؛ فیه مافیه؛ دیوان کبیر؛ مجالس سبعه.

دقت داشته باشید که در اینجا، برخلاف نشانه کاما، قبل از آخرین مورد، از «و» استفاده نمی‌شود.

اهداف ما در درست‌نویسی عبارت‌اند از:

آ. رعایت صورت درست کلمات؛
ب. ارائه شکل بهتر از نوشته برای خواندن بهتر؛
پ. سرعت بخشیدن در کارها.

توجه داشته باشید که همواره پس از آخرین مورد، حتی اگر مورد، به صورت جمله کامل هم نباشد، نقطه گذاشته می‌شود.

2. به جای نقطه، پیش از جمله‌ای توضیحی و تکمیلی که به دنبال جمله قبلی آمده باشد؛ اما معنای جمله قبلی به خودی خود نیز کامل باشد:

این مذاکرات اگر به همین ترتیب ادامه یابد، به نتیجه نخواهد رسید؛ اگر هم با واکنش کشورهای حوزه خلیج فارس روبرو شود، ممکن است به ایجاد تنش میان دو طرف مذاکره ختم شود.

3. برای جدا کردن عبارت‌ها یا جمله‌های شرطی که درون آن‌ها ویرگول‌های متعدد به کار رفته باشد، به جای ویرگول برای تمایز، از نقطه ویرگول استفاده می‌شود:

اگر دولت نتواند وظایف خود را که همان تأمین امنیت، حفظ حقوق مردم، تسهیل قوانین و مسایلی از این قبیل است، به خوبی انجام دهد؛ مردم با دیدن کمترین نارسایی، آن را به دولت نسبت می‌ دهند.

4. در جمله‌ های مرکب و قبل از کلمه‌های توضیحی (مثل: یعنی، مانند، مثلا، زیرا، اما، بنابراین، در نتیجه، از این رو، در این صورت، چنان‌که، با وجود این، با این حال، با این همه، برای نمونه، در مثل، به فرض و همان‌طور که):

ایران تاریخ پرنشیب و فرازی داشته است؛ برای نمونه دوره مغول را مطالعه کنید.

مثل «با یک گل، بهار نمی‌شود»؛ یعنی اینکه با یک مورد نمی‌توان حکم کلی کرد.

دقت داشته باشید که شرط به کار بردن نقطه ویرگول قبل از کلمه‌های توضیحی این است که قبل از خود نقطه‌ ویرگول، فعل قرار گرفته باشد؛ در غیر این صورت از ویرگول استفاده می‌کنیم:

معلم، یعنی عاشق کلاس، درس، مدرسه و دانش‌آموز.

نکته پایانی اینکه مانند حالت نقطه و کاما، نقطه ویرگول نیز به کلمه قبل از خود می‌چسبد و با کلمه بعد از خود، یک فاصله دارد:

کاربرد نقطه ویرگول در نوشتار فارسی
کاربرد نقطه ویرگول در نوشتار فارسی