دانلود آهنگ سمنو آی سمنو مال پای هفت سین سمنو + متن شعر

دانلود آهنگ شاد و زیبای سمنو آی سمنو مال پای هفت سین سمنو همراه با متن کامل شعر مناسب برای روزهای پیش از نوروز و و خواندن سر دیگ سمنو

سمنو آی سمنو مال پای هفت سین سمنو
سمنو آی سمنو مال پای هفت سین سمنو

شاعر : ابوالقاسم حالت – خواننده : محمد صفار منتشری

+ دانلود آهنگ سمنو آی سمنو

متن شعر سمنو آی سمنو

سمنو آی سمنو مال هفت سین سمنو ، مال پای هفت سین سمنو

سمنو ای سمنو مال هفت سین سمنو ، مال پای هفت سین سمنو

سمنو با قند شیرینه یکی از اون هفت تا سینه ، که دور سفره میچینه یکی از هفت سینه سمنو

سمنو آی سمنو مال هفت سین سمنو ، مال پای هفت سین سمنو

پنج زار سمنو بده به من بیخودی اینقد داد نزن ، این کمه بازم بده کم فروشی خیلی بده

آقا دادی تو پنج هزار سر به سرم خیلی نزاز ، آقا جونم بدت نیاد بهت رسید خیلی زیاد

سمنو آی سمنو مال هفت سین سمنو ، مال پای هفت سین سمنو

سمنو آی سمنو مال هفت سین سمنو ، مال پای هفت سین سمنو

گر بچه میخوای از خدا در پای هفت سین کن دعا تا که یک شکم بزایی دو قلو

سمنو آی سمنو مال پای هفت سین سمنو

شب عید مارو بگو که بی لحافیم و پتو ، رپتو آی رپتو آی رپتو

دانلود آهنگ قدیمی عید نوروز سمنو آی سمنو

سمنو آی سمنو مال هفت سین سمنو ، مال پای هفت سین سمنو

سمنو ای سمنو مال پای هفت سین سمنو

سمنو آی سمنو

سمنو با قند شیرینه یکی از اون هفت تا سینه ، که دور سفره میچینه یکی از هفت سینه سمنو

سمنو آی سمنو مال هفت سین سمنو ، مال پای هفت سین سمنو

فال حافظ کوکا