دیالوگ های ماندگار هارلی کویین و جوکر در فیلم جوخه انتحاری

دیالوگ های به یاد ماندنی جوکر و هارلی کویین در فیلم جوخه خودکشی

دیالوگ های ماندگار هارلی کویین و جوکر در فیلم جوخه انتحاری
دیالوگ های ماندگار هارلی کویین و جوکر در فیلم جوخه انتحاری

زیباترین و جالب ترین دیالوگ ها و جملات جوکر و هارلی کویین در فیلم جوخه انتحاری

برای دانلود آهنگ این فیلم نیز روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود آهنگ فیلم suicide squad

هارلی کویین

هارلی کویین به کاتانا: عطرتا دوست دارم بوی مرگ میده.

هارلی کویین به کی سی: دنیا رو به پایانه یه نوشیدنی با ما بخور.

هارلی کویین به آماندا والر: تو یه شیطان هستی؟

آماندا والر: ممکنه!

هارلی کویین به دیابلو: من خستم به یه قربانی نیاز دارم.

هارلی کویین به مرسی گراوز: من یه وکیل میخوام، من یه دکتر میخوام، من یه ساندویچ پنیر میخوام.

جوکر

جوکر به هارلی کویین: حاضری به خاطر من بمیری؟

هارلی کویین: بله

جوکر: این که آسونه، حاضری برای من زندگی کنی؟

جوکر: نمی تونم صبر کنم میخوام اسباب بازی هاما بهت نشون بدم.

جوکر به هارلی کویین: مراقب باش! فکر کن و جواب بده، خواستن باعث رها شدن میشه و رها شدن باعث قدرت. تو اینو میخوای؟

جوکر به دکتر هارلین کوینزل: اگر تو دیوونه نباشی من فکر میکنم که احمقی. برو گمشو!