دیالوگ های ماندگار فیلم حصار ها

دیالوگ های زیبا و به یاد ماندنی دنزل واشنگتن و وایولا دیویس در فیلم حصار ها

دیالوگ های ماندگار فیلم حصار ها
دیالوگ های ماندگار فیلم حصار ها

جالب ترین دیالوگ ها و جملات فیلم حصار ها نامزد جایزه ی اسکار 2017

_ تروی به رز: این آسون نیست که من اعتراف کنم هجده سال هیچ پیشرفتی نداشتم!

رز: خب منم هجده سال کنار تو در همان جا ایستادم.

_ رز: همه ی کارهایی که این پسر انجام میده برای توئه!

_ بونو: خیلی از افراد حصار هایی می سازن که مردم را بیرون از آن ها نگه دارند و افراد دیگه حصار هایی می سازن که مردم را به زور در آن ها نگه دارن.

_ تروی: مرگ مثل بازی فستباله که تو را به آرامی از گوشه ای خارج میکنه.

_ کوری به پدرش تروی: بابا چرا تو هیچ وقت من را دوست نداشتتی؟

تروی: تو را دوست نداشتم؟ چرا اینا میگی من هیچ وقت بهت نگفتم دوست دارم؟

کوری: نه!

تروی: خوب تو هر روز غذا نمی خوری؟ وقتی باهات صحبت می کنم جوابما بده! تو هر روز غذا نمی خوری؟

کوری: چرا.

تروی: یه سقف بالای سرت نداری؟

کوری: دارم.

تروی: لباس برای پوشیدن نداری؟

کوری: دارم.

تروی: چرا راحت می خوری، می خوابی و لباس میپوشی؟

کوری: به خاطر تو!

تروی: پس چرا میپرسی که دوست دارم یا نه؟ معلومه که دوست دارم.