100 متن و شعر عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی [زیبا و کوتاه]

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه
متن عاشقانه انگلیسی کوتاه برای همسر و عشقم

زیباترین شعرهای رمانتیک انگلیسی و متن های عاشقانه با ترجمه فارسی برای استاتوس، پروفایل و کپشن اینستاگرام

***

Your cuteness knows no bounds
your beauty has no limit
you are the only woman in the world
to which I will commit
I look at you and gasp in awe
wondering how you’re mine
you take my breath away my dear

جذابیتت بی کران است
زیبایی ات حد و مرزی ندارد
تو تنها زنی هستی که به او دل سپرده ام
به تو نگاه می کنم و نفسم به شماره می افتد
در حیرت از این که تو چطور مال من شدی
نفسم را بند می آوری عزیزم

******

No words are amazing enough to describe how fantastic you make me feel
هیچ کلمه ای آن قدر شگفت انگیز نیست که بتواند احساس خارق العاده ای که در من ایجاد می کنی را توصیف کند

******

I love my life because it’s you
من عاشق زندگیم هستم چون زندگیم تو هستی

******

Life is better when you’re laughing
وقتی می خندی زندگی بهتر می شه

******

بیشتر : زیباترین دلنوشته های عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی

To my dear Husband
I just want to say
You made my life complete
On our Wedding Day
I Love You

شوهر عزیزم فقط یه چیزی می خواهم بگم
تو در روز عروسی
زندگی مرا کامل کردی
دوستت دارم

******

کپشن عاشقانه انگلیسی

شعر عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی
شعر عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

آغوش تو، مکان مورد علاقه منه

******

I love your smile
I love your kiss
each and every day I reminisce
you are my life you are my world
never did I imagine such an amazing girl

عاشق لبخندت هستم
عاشق بوسه ات هستم
هر روز به تو فکر می کنم
تو زندگی و دنیای من هستی
هرگز دختری به این شگفت انگیزی تصور نمی کردم

******

Nothing can replace you!
هیچی نمی تونه جای تو رو بگیره

******

Can I say I love you today
If not , can I ask you again tomorrow
And the day after tomorrow
And the day after that
Because I’ll be loving you every single day of my life
می تونم امروز بهت بگم دوستت دارم؟
اگه نه می تونم فردا بهت بگم یا پس فردا؟ یا روزهای بعد؟
واسه این که من هر روز زندگیم تو رو دوست دارم …

******

No matter how hard the Situation in life
I LOVE YOU ALWAYS
مهم نیست شرایط چقدر سخت بشه
من همیشه دوستت دارم

******

You are like a candle
When you came, you brought light to my lif
تو مثل شمع هستی
وقتی اومدی زندگیم رو روشن کردی

******

I wanna spend my whole life with you and being you
می خواهم تمام زندگی ام را با تو و بودنت سپری کنم

******

I care for you
I love you too
you are my world
you are my life
so glad that your
my lovely wife

من مراقبتم
من دوست دارم
تو دنیای منی
تو زندگی منی
خیلی خوشحالم که تو
همسر دوست داشتنی منی

******

My heart beats for you..!!
قلبم برای تو می تپه

******

ᴛʜᴇ ꜱʜᴏʀᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ɪ
ᴛʜᴇ ꜱᴡᴇᴇᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ʟᴏᴠᴇ
ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴘᴇʀꜱᴏɴ ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ꜰᴏʀɢᴇᴛ ɪꜱ ʏᴏᴜ

کوتاه ترین کلمه ای که می شناسم “من” است
شیرین ترین کلمه ای که می شناسم “عشق” است
و کسی که هرگز فراموش نمی کنم “تو” هستی

******

متن عاشقانه انگلیسی بلند

تکست عاشقانه و رمانتیک انگلیسی
تکست عاشقانه و رمانتیک انگلیسی

чσu αrє thє вєst thíng thαt єvєr hαppєnєd tσ mч lífє
تو بهترین اتفاق زندگیمی

******

Meeting you was the best day of my life
دیدن تو بهترین روز زندگیم بود

******

Born to be yours
به دنیا آمده ام تا مال تو باشم

******

You’re the most expensive thing that I have
I feel so lucky to be with you
تو گران ترین چیزى هستى که دارم
به خاطر با تو بودن احساس خوش شانسی می کنم

******

I love you so so so so much
من خیلی خیلی خیلی خیلی دوست دارم

******

When I’m with you, I feel the fragrance of love everywhere
وقتی با تو هستم، بوی خوش عشق را همه جا احساس می کنم

******

Love is wide ocean that joins two shores
i love you
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد
دوست دارم

******

Sometimes your hug is all I want the most
گاهی اوقات آغوشت همه خواسته منه

******

You’re my other half
تو نیمه گمشده منی

******

To the world you may be one person
but to one person you may be the world
برای دنیا شاید یک نفر باشی
اما برای من تمام دنیایی

******

Thinking of you, because you are wonderful
به تو فکر می کنم چون تو فوق العاده ای

در ادامه بخوانید : استوری عاشقانه انگلیسی


فال حافظ کوکا