100 کپشن زیبا و عاشقانه انگلیسی برای پست اینستاگرام [جملات خاص و کوتاه]

پست انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی
متن عاشقانه انگلیسی برای پست اینستاگرام

پس از کپشن های مفهومی و کپشن های فلسفی برای اینستاگرام، اینبار کپشن انگلیسی زیبا و عاشقانه برای شما قرار داده ایم.

You + Me = True Love
تو + من = عشق حقیقی

******

You are my happiness!
تو خوشبختی من هستی !

******

Do you realize how amazing you are to me
می دونی چقدر واسه من شگفت انگیزی؟

******

Everything is better when we do it together
همه چیز بهتره وقتی با هم انجامش بدیم

******

کپشن عاشقانه

متن عاشقانه انگلیسی برای کپشن
متن عاشقانه انگلیسی برای کپشن

you are my love
تو عشق منی

******

I love you so so so so much
من خیلی خیلی خیلی خیلی دوست دارم

******

کپشن انگلیسی رمانتیک با فونت خاص
کپشن انگلیسی رمانتیک

Every time I see you, I love you more
هر بار که می بینمت، بیشتر عاشقت میشم

******

Where there is love, there is you
هر جا که عشق هست، اونجا تویی

******

When I look into your eyes I see our future together
وقتی به چشات نگاه می کنم، آینده مون را با همدیگه می بینم

******

When I’m with you, I feel the fragrance of love everywhere
وقتی با تو هستم، بوی خوش عشق را همه جا احساس می کنم

******

You are the thing in my everything
تو همه چیز منی

******

Tears come straight from the heart
اشک مستقیم از قلب می آید

******

Don’t trust everything you see, even salt can look like sugar
به هر چیزی که می بینی اعتماد نکن، حتی نمک می تونه شبیه شکر به نظر برسه

******

He’s my King, I’m his Queen
او پادشاه من است، من ملکه او

******

متن عاشقانه انگلیسی

کپشن انگلیسی عاشقانه با معنی فارسی
کپشن انگلیسی عاشقانه اینستاگرام

Just the two of us
فقط ما دو تا

******

Even though you’re so far away, I fall in love with you more and more each day

با این که از من دوری اما من هر روز بیشتر و بیشتر عاشقت می شوم

******

My world, my heart, my everything
دنیای من، قلب من، همه چیز من

******

کپشن انگلیسی زیبا برای عکس
کپشن زیبا و کوتاه انگلیسی برای اینستا

Dreams don’t have expiration dates, keep going
رویاها تاریخ انقضا ندارند، به تلاش ادامه بده

******

Everyone has a chapter they don’t read out loud
هر کس یه فصلی توی کتاب زندگیش داره که اونو با صدای بلند نمی خونه

******

Want to be happy? Care less
می خواهی شاد باشی؟ کمتر اهمیت بده

در ادامه بخوانید : متن انگلیسی زیبا