20 متن بیوگرافی انگیزشی و تیکه دار خفن! [انگلیسی – فارسی]

متن بیوگرافی انگیزشی و تیکه دار
متن انگیزشی و تیکه دار برای بیوگرافی

خفن ترین جملات انگیزشی و تیکه دار شاخ و سنگین برای بیو اینستاگرام و واتساپ به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

***

Don’t be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart
با ترس های ذهنت نا امید نشو؛ به جاش رویاهای قلبت رو دنبال کن

******

Work hard in silence, let your success be the noise
در سکوت تلاش کن و بذار موفقیتت سر و صدا کنه

******

Unsuccessful people make their decisions based on their current situations. Successful people make their decisions based on where they want to be.
افراد نا موفق، تصمیماتشون رو بر اساس شرایط فعلیشون میگیرن، اما افراد موفق، بر اساس شرایطی که میخوان بهش برسن!

******

The big secret in life is that there is no secret. Whatever your goal, you can get there if you’re willing to work
بزرگ ترین راز زندگی اینه که رازی وجود نداره! هدفت هر چی باشه، بهش می رسی اگر براش تلاش کنی!

******

Never regret anything that made you smile
هرگز بابت چیزی که باعث لبخندت شده، افسوس نخور!

******

Flowers grow back even after the harshest winters. You will too
گل ها دوباره از نو می رویند؛ حتی پس از سخت ترین زمستان! تو هم همینطور

******

Be strong enough to let go and wise enough to wait for what you deserve
اونقدر قوی باش که رها کنی، و اونقدر باهوش که منتظر چیزی که لایقش هستی، بمونی!

******

عکس نوشته انگیزشی تیکه دار برای پروفایل
جملات انگیزشی تیکه دار انگلیسی برای بیو اینستاگرام

Do something today that your future self will thank you for
امروز، کاری کن که در آینده از خودت تشکر کنی!

******

I never lose. Either I win or learn.

آدم هیچ وقت شکست نمیخوره! یا پیروز میشه، یا یاد میگیره!

******

Today is your opportunity to build the tomorrow you want
امروز، فرصتی برای توئه تا فردای دلخواهت رو بسازی!

******

Focus on being productive instead of busy
تمرکزت رو بذار روی مفید بودن، نه پر مشغله بودن!

******

Invest in yourself before anything. It will earn you good returns
قبل از هر چیزی به خودتان تکیه کنید، نتیجه خوبی به ارمغان خواهد داشت

******

You’re so much stronger than your excuses
یادت نره که تو از بهونه هات خیلی قوی تری!

******

Don’t compare yourself to others. Be like the sun and the moon and shine when it’s your time
خودت رو با دیگران مقایسه نکن! مثل ماه و خورشید باش و به وقتش بتاب!

******

Too busy to be upset
بیشتر از این حرف ها سرم شلوغ است که بخواهم ناراحت باشم

******

It’s never too late to be what you might’ve been
هرگز برای تبدیل شدن به چیزی که قرار بوده باشی، دیر نیست!

******

If you can dream it, you can do it
اگه می تونی تصورش کنی، پس میتونی انجامش بدی!

******

Twenty years from now you’ll be more disappointed by the things you did not do than the ones you did
20 سال دیگه، بیشتر افسوس کارهایی که نکردی رو میخوری، تا کارهایی که کردی!

******

When you feel like giving up just remember that there are a lot of people you still have to prove wrong
هر وقت خواستی جا بزنی، یادت بیار هنوز خیلی ها هستن که باید بهشون ثابت کنی اشتباه میکنن!

******

If it doesn’t challenge you, it doesn’t change you
اگه کاری تو رو به چالش نکشه، تغییرت هم نمیده!

در ادامه : جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه با معنی فارسی


فال حافظ کوکا