جملات زیبا و ادبی بزرگان در مورد فصل بهار

جملات بزرگان درباره بهار
جملات بزرگان درباره بهار

The beautiful spring came; and when Nature resumes her loveliness, the human soul is apt to revive also
بهار زیبا از راه رسید …
زمانی که طبیعت، زیبایی خود را از سر می گیرد، روح انسان نیز دوباره زنده می شود

“هریت آن جاکوبز”

******

می خواهم به بهار توجه کنم
می خواهم همه گل ها را ببینم
و به درختان بی قرار نگاه کنم
می خواهم چشمانم را ببندم و گوش کنم

“آن لمات”

******

اینک دوستان من!
بهار آمده است
زمین با کمال میل آغوش خورشید را پذیرفته است
و ما به زودی نتایج عشق آن ها را خواهیم دید

“سیتینگ بال”

******

Spring has returned. The Earth is like a child that knows poems
بهار بازگشته است، زمین مانند کودک است که شعر می داند

“راینر ماریا ریلکه”

******

Spring is nature’s way of saying, ‘Let’s party!
طبیعت از طریق بهار می گوید: “بیا جشن بگیریم”

“رابین ویلیامز”

******

I want to do with you what spring does with cherry trees
می خواهم با تو همان کاری را کنم که بهار با درختان گیلاس می کند …

“پابلو نرودا”

******

زمانی که به نظر می رسد همه دنیا درگیر بی نظمی و آشوب است و طبیعت تغییرات آب و هوایی را احساس می کند، فصل ها ریتم خود را حفظ می کنند.
بله! پاییز درباره زمستان به ما اخطار می دهد اما بعد …
زمستان مجبور می شود نرم شود، دوباره
و به از نو شروع شدن سبزه های نرم، نور خورشید بیشتر و هوای شیرین بهاری تن در دهد

“مادلین ام.کنین”

******

متن بهار

اشعار بزرگان درباره بهار
اشعار بزرگان درباره بهار

تو بهار دلکشی و من چو باغ
شور و شوق صد جوانه با من است

“هوشنگ ابتهاج”

******

هرگز در زمستان درختی را قطع نکن
هرگز تصمیم منفی در زمان کوتاه نگیر
هرگز در بدترین شرایط روحی مهم ترین تصمیمات خودت را نگیر
صبر کن!
صبور باش!
طوفان می گذرد
بهار خواهد آمد

“رابرت اچ شولر”

******

Spring won’t let me stay in this house any longer! I must get out and breathe the air deeply again
بهار نمی گذارد بیشتر از این در خانه بمانم، باید بیرون بروم و هوا را با تمام وجود نفس بکشم

“گوستاو مالر”

******

من به چهار فصل اعتقاد دارم
به این که زمستان خشن است
اما بهار می آید
به این که یک فصل رشد وجود دارد
و فکر می کنم تو هم درک می کنی که در زندگی
تو رشد می کنی
و بهتر می شوی

“استیو ساترلند”

در ادامه : عکس نوشته زیبا و عاشقانه بهاری