قدیمی ترین عکس جهان از پاریس و اولین عکسی که از یک انسان گرفته شده است

این عکس به عنوان قدیمی ترین عکس پاریس و نیز قدیمی ترین عکس جهان از یک انسان شناخته می شود که لوئی داگر، مخترع داگروتایپ عکاس آن می باشد.

داگروتایپ یکی از تکنیک های عکاسی است که بیشتر در قرن 19 استفاده می شد، این عکس زیبا و قدیمی در سال 1839 از میدان پلاس دو لا رپوبلیک در پاریس گرفته شده است.

شاید برای شما این سوال پیش بیاید که چرا کسی در خیابان دیده نمی شود، این امر می تواند به دلیل زمان نوردهی باشد که با توجه به تکنولوژی آن زمان 10 دقیقه طول می کشید. در این عکس تنها یک مرد در حال برق انداختن کفش هایش دیده می شود و به همین دلیل به عنوان اولین عکسی که از یک انسان گرفته شده شناخته می شود.

قدیمی ترین عکس از شهر پاریس
قدیمی ترین عکس از شهر پاریس
اگر با دقت به عکس نگاه کنید یک مرد که در حال درست کردن بند کفش خود می باشد را می بینید
اگر با دقت به عکس نگاه کنید یک مرد که در حال درست کردن بند کفش خود می باشد را می بینید
این اولین عکسی است که از یک انسان گرفته شده است
این اولین عکسی است که از یک انسان گرفته شده است