19 عکس باورنکردنی از گربه های وحشی که تا کنون ندیده اید !

در این مجموعه عکس های زیبا که توسط جوئل سارتور برای نشنال جئوگرافیک گرفته شده است گربه های وحشی سراسر جهان را می بینید.

گربه های وحشی برای ما حیوانات ناشناخته ای محسوب می شوند، این شکارچیان کوچک در محیط های مختلف و در سراسر جهان زندگی می کنند. شاید هنوز هم گونه های ناشناخته ای از آن ها وجود دارند که ما نمی دانیم.

1 – سیاهگوش

گربه وحشی
گربه وحشی سیاهگوش

2 – گربه پلنگی

گربه وحشی
گربه پلنگی

3 – سیاهگوش کانادایی

گربه وحشی
سیاهگوش کانادایی

4 – مارگای

گربه وحشی
گربه وحشی مارگای

5 – گربه سر پخ

گربه وحشی
گربه سر پخ

6 – گربه جفروی

گربه وحشی
گربه جفروی

7 – گربه وحشی آفریقایی

گربه وحشی
گربه وحشی آفریقایی

8 – یوز گربه

گربه وحشی
یوز گربه

9 – گربه ی خال زنگاری

گربه وحشی
گربه ی خال زنگاری

10 – گربه طلایی آفریقایی

گربه وحشی
گربه طلایی آفریقایی

11 – گربه شنی

گربه وحشی
گربه شنی

12 – گربه وحشی آسیایی

گربه وحشی
گربه وحشی آسیایی

13 – جگواروندی

گربه وحشی
جگواروندی

14 – سیاهگوش اوراسیایی

گربه وحشی
سیاهگوش اوراسیایی

15 – گربه ماهیگیر

گربه وحشی
گربه ماهیگیر

16 – سیاهگوش ایبری

گربه وحشی
گربه وحشی سیاهگوش ایبری

17 – گربه ی پالاس

گربه وحشی
گربه وحشی پالاس

18 – گربه مرمری

گربه وحشی
گربه مرمری

19 – گربه سیاه طلایی آسیایی

گربه سیاه
گربه سیاه طلایی آسیایی