عکس های زیبا و دیدنی از گل های رز رنگین کمانی

عکس های زیبا و شگفت انگیز از گل های رز رنگین کمانی

رز رنگین کمان گل رزی است که از طریق دستکاری مسیر انتقال آب به ساقه ی گل به دست آمده است. در این فرآیند ساقه ی گل را به قسمت های مساوی تقسیم می کنند و هر قسمت را در رنگ های مختلفی فرو می برند، در نتیجه هر قسمت رنگ خاصی گرفته و رز رنگین کمان به وجود می آید.

در این فرآیند علاوه بر گل رز می توان از گل های دیگری مانند گل داودی، میخک، گل ادریس و برخی از گونه های ارکیده نیز استفاده کرد.

در ادامه عکس هایی زیبا و دیدنی از این گل زیبا را خواهید دید.

گل های رز رنگین کمانی (2)

گل های رز رنگین کمانی (1)

گل های رز رنگین کمانی (3)

گل های رز رنگین کمانی (4)