جملات انگیزشی عاشقانه | عکس نوشته های زیبای انگیزشی درباره عشق

جملات انگیزشی عاشقانه
جملات انگیزشی عاشقانه

شعر و متن انگیزشی عاشقانه

زیباترین جملات و سخنان معروف عاشقانه و انگیزشی درباره عشق و ازدواج و زندگی همراه با عشق برای انرژی بخشیدن به یک ازدواج خوب و رمانتیک

متن انگیزشی عاشقانه انگلیسی

Love does not mean you will always agree, or never have an argument
It means despite the bad days you still can’t see yourself without that person

عشق به این معنی نیست که شما همیشه موافق باشید یا هرگز بحثی نداشته باشید
بلکه به این معنی است که با وجود روزهای بد شما هنوز خودتان را بدون آن شخص نمی توانید ببینید

******

Marriages are like fingerprints
each one is different and each one is beautiful

ازدواج ها مثل اثر انگشت هستند
هر یک متفاوت و زیبا

******

خوشتر از دوران عشق ایام نیست
بامداد عاشقان را شام نیست

سعدی

شعر انگیزشی عاشقانه ادبی
شعر انگیزشی عاشقانه ادبی

سخنان انگیزشی در مورد عشق

عشق همیشه دشواری به همراه دارد، این درست است. ولی طرف خوب آن اینست که عشق، انرژی می دهد
“ونگوگ”

******

Being in a long marriage is a little bit like that nice cup of coffee every morning
I might have it every day, but I still enjoy it

داشتن یک ازدواج طولانی مدت، شبیه قهوه ی صبحانه هر روز صبح است
شاید هر روز آن را داشته باشم، اما هنوز از آن لذت می برم

******

A great marriage isn’t something that just happens
it’s something that must be created

یک ازدواج عالی چیزی نیست که فقط اتفاق بیفته
چیزیه که باید بسازیش

******

Marriage is a mosaic you build with your spouse
Millions of tiny moments that create your love story

ازدواج مانند موزاییکی است که با همسرتان ساخته اید
میلیون ها لحظه ی کوچک که داستان عشق شما را ساخته است

******

Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success
گرد هم آمدن آغاز کار است؛ کنار هم ماندن پیشرفت است؛ کار کردن با هم موفقیت است

******

عکس نوشته انگیزشی عاشقانه برای پروفایل
عکس نوشته انگیزشی عاشقانه برای پروفایل

در محاسبات عشق
یک بعلاوه ی یک برابر است با همه چیز و دو منهای یک برابر است با هیچ

******
عشق شدت و عمق خود را نمی شناسد تا هنگامی که ساعت جدایی فرا رسد
جبران خلیل جبران

******

Marriage is a commitment
a decision to do, all through life, that which will express your love for one’s spouse

ازدواج یک تعهد است
تصمیم برای انجام همه چیز به خاطر زندگی ای که عشق شما را نسبت به همسرتان بیان می کند

******

A fool in love makes no sense to me
I only think you are a fool if you do not love

حماقت در عشق برای من معنی ندارد
من صرفا فکر می کنم شما احمق هستید اگر عاشق نباشید

******

In the arithmetic of love
one plus one equals everything and two minus one equals nothing

******

And in the end, the love you take is equal to the love you make
و در پایان، عشقی که گرفته ای برابر با عشقی است که ایجاد کرده ای

******

سخنان انگیزشی عاشقانه
سخنان انگیزشی عاشقانه

تا جایی که نفس می کشی بخند و تا جایی که زندگی می کنی عشق بورز
“جانی دپ”

******

جملات کوتاه عاشقانه معروف

جایی که عشق باشد، زندگی جریان دار
“مهاتما گاندی”

******

زندگی بدون عشق مثل درختی بدون شکوفه یا میوه است
“جبران خلیل جبران”

******

دو نیروی انگیزشی اصلی وجود دارد
ترس و عشق
هنگامی که می ترسیم در زندگی پسرفت می کنیم
و هنگامی که عشق می ورزیم آغوش خود را به سوی آن چه که زندگی
با شور و هیجان به ما تقدیم می کند باز می کنیم
“جان لنون”

در ادامه : جملات انگیزشی عاطفی زیبا