زیباترین جملات عاشقانه و دلتنگی شبانه برای عشق زندگی

جملات زیبا و عاشقانه شبانه
جملات زیبا و عاشقانه شبانه

خوابیدن را دوست دارم، چون رویاهایم تنها جایی است که تو به من تعلق داری

******

جان دلم
بی حوصله ام و خواب به چشمانم نمی آید
منتظر دیدار آن چشم های روشنم تا بار دیگر جان گیرم

******

می دانم شب ها دیگر آرزویم نمی کنی اما از تو چه پنهان من هنوز
با صدای قدم هایت در میان خاطراتم از خواب می پرم

******

همسر عزیزم
تنها به خاطر شنیدن صدای امید بخش و گرم توست که می توانم شب را به صبح بر سانم

******

متن خاص شبانه

بی تو همه چیز مرده است
حتی ستارگان آسمان …

******

متن های شبانه ناب و عاشقانه برای همسر و عشقم
متن های شبانه ناب و عاشقانه برای همسر و عشقم

در سکوت شب گوش کن…
حتی از این فاصله ی دور هم می توانی صدای تپش های قلب مرا بشنوی
که برای خاطر تو می تپد

******

اس ام اس تنهایی و دلتنگی شبانه
اس ام اس تنهایی و دلتنگی شبانه

فـرهنـگ لـغـتهــا
نـیـاز بـه ویــرایــش دارند
بـرای مـعنی دلـتـنـگی
احتیـاج بــه ایــنهــمـه کـلمه نــیـســت,
دلتنـگی یــعنـــی
تـــو . . .

******

حتما بخوانید : زیباترین متن های دلتنگی و تنهایی عاشقانه

شب ها بدون تو
بخیر نمی شود
برگرد عشق من …

******

برای من؟
تو تک بودی … همانند مهتاب زیبا در آسمان
برای تو؟
من تکراری بودم همانند یک ستاره در میان میلیون ها ستاره
و این بزرگ ترین درد است

******

گاهی اوقات
قوی ترین کسانی که صبح ها می بینی
کسانی هستند که همه شب را گریه کرده اند

******

تنها بودن توست که می تواند
تمام خستگی ها و بی خوابی های این روزهای مرا پایان بخشد

******

آسمان پر است از ماه و ستارگانش
و قلب من پر است از تو و عشق تو
دلتنگتم

******

شب های بی خوابی
فقط برای عاشقان است و تنهایان

******

نه خواب توانست لحظه ای رویای تو را از برابر چشمانم دور کند و نه بیداری
تسکین آشفتگی های من
تو کنارم باشی دیگر هیچ وقت تنها نخواهم ماند

******

در شبانگاهان
ستاره ام باش
آسمانت خواهم شد

******

حرف های آخر شب
همیشه قشنگ ترین حرف ها هستند

******

امشب
غمگین ترین
خسته ترین
تنهاترین
آدم روی زمینم

اما او حالش خوب است
و نشانه آن … من هنوز نفس می کشم!

******

کاش می دانستی
هر شب تنهایی را
تنها به امید آن که
روز بعد بی تو شب نشود
به صبح می رسانم

******

شب های بی خوابی
اشک های بی پایان
مرور خاطرات با تو بودن
قصه هر شب من است
برگرد …

******

شعر انگلیسی شبانه

The night gives me a chance
To go away to a fantasy land

Where there is no one except
You and me, hand in hand

It is romantic and charming
It is the most beautiful place

Not just because it is a dream
But because all I see is your face

شب این فرصت را به من می دهد
تا به سرزمین های خیالی قدم بگذارم

جای که هیچکس در آن نیست
به جز من و تو، دست در دست هم

این رویا عاشقانه و فریبنده است
و این مکان زیباترین جای دنیاست

نه فقط به خاطر این که رویا است
بلکه به خاطر این که همه آن چه می بینم چهره توست

******

The night is dark
Its silence is deep

I want to talk to you
Just before I sleep

It will bring me peace
It will make me smile

Hearing your voice
Makes life worthwhile

شب تاریک است
و سکوتش عمیق

دوست دارم درست قبل از خواب
با تو صحبت کنم

صحبت با تو مرا آرام می کند
و لبخند به لب هایم می نشاند

شنیدن صدای تو
به زندگی ام ارزش می بخشد

******

Close your eyes
Breathe deeply
Clear your mind
Just think about me
This should be
Your routine every night
I order you to miss me
With all your might

چشمانت را ببند
نفس عمیق بکش
ذهنت را خالی کن
و حالا فقط به من فکر کن!
این باید
کار هر شبت شود
دلتنگ من باش
تا آن جا که می توانی

******

The stars become shinier
The moon becomes brighter

My heart feels lighter
My smile becomes wider

Every single time
When I think about you

ستاره ها درخشان تر
ماه روشن تر

قلب من سبک تر
و لبخندم گشاده تر می شود

هر لحظه ای که
به تو فکر می کنم

******

Aah! The night is here
And I miss you more

And I know that you also know for sure
That I can’t stay without you now

I don’t have any reasons or how
But, I love you each moment each day

آه! شب فرا رسیده
و من بیشتر و بیشتر دلتنگتم

و می دانم که تو این را خوب می دانی
که نمی توانم بدون تو باشم

نمی دانم چرا و چطور اما
هر لحظه هر روز دوستت دارم

******

از تمام شب های بدون تو و از این دلتنگی بیزارم

******

از زمان رفتنت شب های من بی خوابی است و روز هایم خواب آلودگی …
بیش از هر چیز دیگری در این جهان دلتنگ توام

در ادامه بخوانید : زیباترین متن های شب بخیر عاشقانه خاص