عکس روز : درخشش برگ زیبا و رویایی پاییزی در شب

عکس روز نشنال جئوگرافیگ از درخشش برگ های پاییزی در شب

عکس روز : درخشش برگ زیبا و رویایی پاییزی در شب
عکس روز : درخشش برگ زیبا و رویایی پاییزی در شب

عکس زیبا از طبیعت بنگلور هندوستان و درخشش برگ های پاییزی که سیزارتا باردولویه به خوبی آن را با لنز دوربین خود شکار کرده است.