هر روز صبح این ویدیو را ببین و از ته دل بخند، تضمین میدم کسی نمی تونه نخنده !(فیلم)

شادترین آدم ها همیشه بهترین چیزها را ندارن
اونها فقط از چیزهایی که دارن بهترین ها را می سازن
با دیدن این ویدیو اونم هر روز صبح نه تنها نمی تونید نخدید بلکه روزتون را با شادی و نشاط بیشتری آغاز می کنید
خندیدن شما با این ویدیو 100 درصد تضمین سایت کوکا به شماست !