15 عکس نوشته انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی برای زندگی رویایی

عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی

عکس نوشته های انگلیسی انگیزشی برای زندگی بهتر و مثبت اندیشی برای رسیدن به اهداف و رویاهای زندگی

عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی
عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی

من برنده میشم نه خیلی زود اما قطعا برنده میشم.

عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی
عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی

روز هایی که شما شکست می خورید همان روز هایی هستند که شما را می سازنند.

عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی
عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی

من طرز فکرم را عوض می کنم تا زندگی من عوض بشه.

عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی
عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی

دست از تلاش کردن بر ندارید سرعت زندگی خیلی زود میتونه از 0 تا 100 برسه.

عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی
عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی

شکم گرسنه، جیب خالی و یه قلب شکسته بهترین درس های زندگی را به شما می آموزند.

عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی
عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی

من فقط میخوام پولدار بشم و به مامانم بگم که دیگه لازم نیست کار کنه!

عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی
عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی

شغل شما جیبتان را پر می کند و ماجراجویی روحتان را.

عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی
عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی

کسی که هیچ اشتباهی نمیکنه هیچ چیز جدیدی را امتحان نمیکنه.

عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی
عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی

همه میخوان که تو شکست بخوری پس حتما موفق شو.

عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی
عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی

برنامه هاتون را به کسی نگید نتایج کارتون را به اونا نشون بدید.

عکس نوشته انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی
عکس نوشته انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی

اگه میخوای باهوش تر بشی کمتر صحبت کن.

عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی
عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی

یک گرگ زندگی را با قوانین خودش سپری میکنه.

عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی
عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی

روز های بهتری در راه هستند.

عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی
عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی

خانواده همیشه در اولویت است.

عکس نوشته انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی
عکس نوشته انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی

اگه یه چیزی هنوز ذهنتو درگیر کرده ارزشش را داره که برای به دست آوردنش ریسک کنی.

عکس نوشته انگلیسی انرژی مثبت
عکس نوشته انگلیسی انرژی مثبت

همیشه به طرف روشن زندگی نگاه کن