تست هوش : نام جزایر قناری در اقیانوس آرام از کدام حیوان گرفته شده است؟

نام جزایر قناری در اقیانوس آرام از کدام حیوان گرفته شده است؟

سوال : نام جزایر قناری در اقیانوس آرام از کدام حیوان گرفته شده است؟

پرچم جزایر قناری
پرچم جزایر قناری

جواب : توله سگ

همان طور که در سوال نیز ذکر شده است، جزایر قناری در اقیانوس آرام واقع شده است و نام جزایر قناری از حیوان توله سگ گرفته شده است. اسم لاتین آن insularia canaria یعنی جزایر توله سگ می باشد.

جزایر قناری کجاست؟

جزایر قناری (به انگلیسی : Canary Islands ) مجمع‌ الجزایری است مرکب از هفت جزیره در اقیانوس اطلس، نزدیک به ساحل مراکش و یکی از 17 منطقه خودمختار اسپانیا است. پایتخت آن لاس پالماس است.

قناری یا کاناری از ریشه لاتین به معنی سگ است و «گران کاناریا» سگ‌های بزرگ معنی می‌دهد (سومین جزیره بزرگ در بین جزایر قناری).

نام پرنده قناری از نام این جزیره‌ها گرفته شده، چراکه این پرنده بومی این منطقه است. نام منطقه از نام لاتین آن Insularia Canaria گرفته شده که به معنی «جزیره سگ‌ها» است. این نام را رومیان به خاطر سگ‌ های وحشی ای که در آن‌ جا پراکنده بودند به این جزایر دادند.

«جزایر قناری» را در متن‌های فارسی میانه «جاودان کَث» می‌نامیدند که به معنای شهر جاودان است. ایرانیان این جزایر را نقطه آغاز نیمروز (نصف‌النهار) می‌شمردند. پس از ظهور اسلام و ترجمه کتاب‌های پهلوی به زبان عربی، این اصطلاح نیز به گونه «جزایر خالدات» به عربی ترجمه شد.