میانگین قد و وزن مناسب پسر ها و دختر ها در سنین مختلف

میانگین قد و وزن مناسب برای سنین مختلف
میانگین قد و وزن مناسب برای سنین مختلف

انسان ها دارای فرم و سایز بدنی خاصی هستند که به ژنتیک آن ها وابسته می باشد. همه ی ما می دانیم که لاغری بیش از حد و چاقی یا اضافه وزن در یک سن خاص، می تواند علائم ابتلا به بیماری یا سبک شیوه زندگی باشد.

همه ی والدین دوست دارند بدانند که قد و وزن مناسب برای سنین مختلف چه میزانی است. در ادامه همراه کوکا باشید تا با میزان قد و وزن مناسب نوزادان، کودکان، نوجوانان و جوانان دختر و پسر و بزرگسالان مرد و زن بیشتر آشنا شوید؛

قد و وزن مناسب برای نوزادان، کودکان و نوجوانان

دختر ها در سنین ابتدایی زندگی مانند پسر ها رشد می کنند اما بعد از سن بلوغ رشد آن ها نسبت به پسر ها بیشتر می شود؛

قد و وزن مناسب دختران
قد و وزن مناسب دختران

نوزادان دختر از تولد تا 2 سالگی

 • نوزاد دختر تازه متولد شده : قد 48 تا 50 سانتمیتر و وزن 2.9 تا 3.5 کیلوگرم
 • نوزاد دختر 3 ماهه : قد 58.5 تا 60 سانتیمتر و وزن 5.3 تا 6.3 کیلوگرم
 • نوزاد دختر 6 ماهه : قد 64.2 تا 67.3 سانتمیتر و وزن 6.5 تا 7.9 کیلوگرم
 • نوزاد دختر 9 ماهه : قد 68.5 تا 71.8 سانتیمتر و وزن 7.5 تا 9 کیلوگرم
 • نوزاد دختر یکساله : قد 72 تا 75.6 سانتیمتر و وزن 8 تا 9.7 کیلوگرم
 • نوزاد دختر 15 ماهه : قد 76 تا 79 سانتیمتر و وزن 8.5 تا 10.5 کیلوگرم
 • نوزاد دختر 18 ماهه : قد 78.7 تا 82.5 سانتمیتر و وزن 9.5 تا 11 کیلوگرم
 • نوزاد دختر 21 ماهه : قد 81.5 تا 85.8 سانتمتر و وزن 10 تا 11.7 کیلوگرم

دختر 2 تا 8 سال

 • دختر 2 ساله : قد 86.3 سانتیمتر و وزن 12 کیلوگرم
 • دختر 4 ساله : قد 101 سانتیمتر و وزن 15.4 کیلوگرم
 • دختر 6 ساله : قد 114 سانتیمتر و وزن 20.6 کیلوگرم
 • دختر 8 ساله : قد 127 سانتیمتر و وزن 26.3 کیلوگرم

دختر 10 تا 14 سال

 • دختر 10 ساله : قد 137.1 سانتمیتر و وزن 32.6 کیلوگرم
 • دختر 12 ساله : قد 149.8 سانتیمتر و وزن 43 کیلوگرم
 • دختر 14 ساله : قد 160 سانتیمتر و وزن 49.5 کیلوگرم

دختران 16 سال به بالا

 • دختر 16 ساله : قد 162.5 سانتمیتر و وزن 54 کیلوگرم
 • قد و ون مناسب دختر 18 ساله : قد 162.5 تا 165 سانتیمتر و وزن 59 کیلوگرم
پسران
پسران

نوزادان پسر از تولد تا 2 سالگی

 • نوزاد پسر تازه متولد شده : قد 48.5 تا 51.5 سانتمیتر و وزن 3 تا 3.6 کیلوگرم
 • نوزاد پسر 3 ماهه : قد 59.9 تا 62.7 سانتیمتر و وزن 5.8 تا 6.8 کیلوگرم
 • نوزاد پسر 6 ماهه : قد 66.2 تا 69 سانتمیتر و وزن 7.3 تا 8.5 کیلوگرم
 • نوزاد پسر 9 ماهه : قد 70.3 تا 73.4 سانتمیتر و وزن 8.2 تا 9.5 کیلوگرم
 • نوزاد پسر یکساله : قد 74 تا 77.4 سانتمیتر و وزن 8.9 تا 10.3 کیلوگرم
 • نوزاد پسر 15 ماهه : قد 77.4 تا 80.7 سانتمیتر و وزن 9.5 تا 11 کیلوگرم
 • نوزاد پسر 18 ماهه : قد 80 تا 84 سانتمیتر و وزن 10 تا 11.7 کیلوگرم
 • نوزاد پسر 21 ماهه : قد 83 تا 87.1 سانتمیتر و وزن 10.7 تا 12.4 کیلوگرم

پسر 2 تا 8 سال

 • پسر 2 ساله : قد 86.3 سانتیمتر و وزن 12.7 کیلوگرم
 • پسر 4 ساله : قد 101.6 سانتیمتر و وزن 16.3 کیلوگرم
 • پسر 6 ساله : قد 114.3 سانتیمتر و وزن 20.8 کیلوگرم
 • پسر 8 ساله : قد 127 سانتیمتر و وزن 25.4 کیلوگرم

پسر 10 تا 14 سال

 • پسر 10 ساله : قد 139.7 سانتیمتر و وزن 30.8 کیلوگرم
 • پسر 12 ساله : قد 148.5 سانتیمتر و وزن 41 کیلوگرم
 • پسر 14 ساله : 162.5 سانتیمتر و وزن 51 کیلوگرم

پسران 16 سال به بالا

از سن 16 سالگی به بالا، پسر ها سریع تر از دختر ها رشد می کنند؛

 • پسر 16 ساله : قد 172.7 سانتیمتر و وزن 60.7 کیلوگرم
 • پسر 18 تا 20 ساله : قد 175 تا 177 سانتیمتر و وزن 67 تا 70 کیلوگرم

وزن مناسب زنان و مردان بزرگسال چقدر است؟

زنان اغلب کوتاه تر از مردان بوده و وزن کم تری دارند. در بزرگسالی رشد استخوان ها متوقف می شود اما وزن بدن ثابت نمی ماند.

وزن طبیعی بدن سالم به طور معمول نسبت به قد ارزیابی می شود. سن، جنس، آمادگی جسمانی و شرایط سلامتی می توانند در تعیین وزن بدن نقش مهمی داشته باشند؛

زنان 20 تا 40 سال

 • وزن مناسب زنان در 20 سالگی : 59 کیلوگرم
 • وزن مناسب زنان در 30 سالگی : 63.5 کیلوگرم
 • وزن مناسب زنان در 40 سالگی : 68 کیلوگرم

زنان 40 تا 60 سال

وزن مناسب زنان در سنین 55 تا 60 سالگی : 70.3 کیلوگرم

زنان 60 سال به بالا

میانگین وزن زنان بعد از 60 سالگی کاهش پیدا می کند؛

 • وزن مناسب زنان در سن 70 سالگی : 68 کیلوگرم
 • وزن مناسب زنان در سن 80 سالگی : 63.5 کیلوگرم

مردان 20 تا 40 سال

 • وزن مناسب مردان در سن 30 سالگی : 78 کیلوگرم
 • وزن مناسب مردان در سن 40 سالگی : 81.5 کیلوگرم

مردان 40 تا 60 سال

 • وزن مناسب مردان در سن 50 سالگی : 82.5 کیلوگرم
 • وزن مناسب مردان در سن 60 سالگی : 81.5 کیلوگرم

مردان 60 سال به بالا

میانگین وزن مردان بعد از 65 سالگی شروع به کاهش می کند؛

وزن مناسب مردان در سن 80 سالگی : 77 کیلوگرم

منابع : livestrong