35 کپشن انگلیسی خاص و کوتاه برای پست اینستاگرام

کپشن خاص انگلیسی درباره زندگی
کپشن خاص انگلیسی درباره زندگی

The best time to be happy is always now
بهترین زمان برای شادی لحظه حال است

******

It’s okay if you don’t like me. Not everyone has good taste
مشکلی نیست که منو دوست نداری، بالاخره همه که خوش سلیقه نیستن

******

Be What You Want To Be Not What Others Want To See
هر چی می خوای باش اما نه اون چیزی که بقیه می خوان ببینن

******

متن انگلیسی کوتاه

کپشن انگلیسی زیبا و کوتاه اینستاگرام
کپشن انگلیسی زیبا و کوتاه اینستاگرام

Think Before You Speak, Words Can Hurt
قبل از حرف زدن فکر کنید، کلمات می توانند آسیب بزنند

******

Just chillin’
فقط آرامش

******

Optimism is a happiness magnet. Positivity attracts good fortune, good vibes, and good people
خوش بینی آهنربای شادی است؛ مثبت اندیشی خوش شانسی، احساسات خوب و افراد خوب را جذب می کند

******

New year, new look
سال جدید، نگرش جدید

******

Be the type of person you want to meet
آدمی باشد که دوست داری باهاش ملاقات داشته باشی

******

Simplicity is the key to brilliance
سادگی کلید درخشش است

******

🅽🅴🆅🅴🆁 🆂🅰🅲🆁🅸🅵🅸🅲🅴 🆃🅷🆁🅴🅴 🆃🅷🅸🅽🅶🆂
🅵🅰🅼🅸🅻🆈, 🅻🅾🆅🅴, 🅰🅽🅳 🅾🆁 🆈🅾🆄🆁🆂🅴🅻🅵
هرگز سه چیز را فدا نکن:
خانواده، عشق و خودت

******

мy ᒪ𝔦ᶠⒺ ๓¥ ᖇ𝐮𝐥𝕖Ŝ
زندگی من قوانین من است

******

Different doesn’t mean wrong
متفاوت بودن به معنای اشتباه بودن نیست

******

The Future Belongs To The Competent. Get Good, Get Better, Be The Best
آینده به افراد لایق تعلق دارد. پس خوب شو، بهتر شو، بهترین باش

******

It does not matter how slowly you go as long as you do not stop
مادامی که متوقف نشوی مهم نیست چقدر آهسته حرکت کنی

******

******

L.Y. First Love Yourself
اول عاشق خودت باش

******

Live don’t just exist
زندگی فقط وجود داشتن نیست

******

Love of a FAMILY is life’s greatest blessing…!!!
عشق به خانواده بزرگ ترین نعمت زندگی است

******

Let life surprise you
بگذار زندگی غافلگیرت کند

******

The Only Limit To Our Realization Of Tomorrow Will Be Our Doubts Of Today
تنها مانع ما برای تحقق فردا شک و تردیدهای امروز ما است

******

Never bend your head. Always hold it high. Look the world straight in the eye
هرگز سرت را خم نکن، همیشه آن را بالا نگه دار و مستقیم به چشم های دنیا نگاه کن

******

Keep the smile on!
به لبخند زدن ادامه دهید

******

Life is full of surprises
زندگی پر از شگفتی است

******

I’m not here to be average, I’m here to be the best
اینجا نیومدم که متوسط باشم، من اینجام که بهترین باشم

******

God’s plan is always more beautiful than our desires
نقشه خداوند همواره زیباتر از خواسته های ما است

******

Dreams don’t have expiration dates, keep going
رویاها تاریخ انقضا ندارند، به تلاش ادامه بده

******

******

Happy people are always beautiful
افراد شاد همیشه زیبا هستند

******

Be heroes of your own stories
قهرمان داستان های خودت باش

******

در ادامه بخوانید : جملات ناب انگلیسی