20 کپشن انگیزشی و شاخ برای عکس خودم

کپشن انگیزشی و شاخ برای عکس خودم
کپشن انگیزشی و خوب برای عکس خودم

موفقیت، آخرین نقطه نیست و شکست هم پایان همه چیز نیست!
این شجاعت ادامه دادنه که مهمه!

******

غرق در آرامشی شو که از رها کردن کسانی که دیگه به زندگیت تعلقی ندارن، به دست آوردی!

******

If you really want to do something, you’ll find a way. If you don’t, you’ll find an excuse
وقتی واقعا بخوای کاری رو انجام بدی، راهی براش پیدا می کنی و اگه نخوای، بهانه پیدا می کنی!

******

هیچ کس نمیتونه قدرتمند بودن رو بهت یاد بده، چون قدرت در درون توئه!

******

از جایی که هستی شروع کن؛
از چیزهایی که داری استفاده کن؛
و کاری که از دستت بر میاد رو انجام بده!

******

خوشبختی یه چیز کنار گذاشته نیست که بری و برش داری!
خوشبختی از تلاش هات حاصل میشه!

******

بیشتر : کپشن مفهومی برای عکس خودم

اگر تمام شب را برای از دست دادن خورشید گریه کنی
لذت بودن ستاره ها را هم از دست می دهی

******

زندگی هر روزش یه درسه
تو هر شکستی که میخوری و یا در هر موفقیت ات
درسایی یاد می گیری که تورو می سازه

******

Don’t let yesterday take up too much of today
اجازه نده دیروزت، کنترل امروزت رو به دست بگیره!

******

انکار کردن ترس، هرگز اونو از بین نمیبره؛
پذیرش ترسه که اون رو به سوختی مفید تبدیل میکنه!

******

تو همیشه هرطور که هستی، کافی ای!

******

موفق کسی است که با آجرهایی که به طرفش پرتاب می شود، یک بنای محکم بسازد

******

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them
همه رویاهامون به حقیقت می پیونده اگر شجاعت دنبال کردنشون رو داشته باشیم!

******

انسان های بی هدف مجبورند تا آخر عمر برای انسان های با هدف کار کنند

******

تو فقط یک بار زندگی می کنی
اما اگه درست زندگی کنی
همین یک بار کافیه!

******

Don’t be afraid to give up the good to go for the great
هرگز نترس از اینکه از چیزهای خوب
در ازای به دست آوردن چیزهای عالی دست بکشی!

در ادامه بخوانید : متن انگلیسی برای زیر پست عکس خودم