20 متن عاشقانه دونفره انگلیسی با ترجمه فارسی

متن عاشقانه دونفره انگلیسی
جملات عاشقانه دونفره لاکچری و خاص انگلیسی

زیباترین جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی برای متن بیو، کپشن، استوری و پروفایل

***

You came into my life and became it
تو وارد زندگی ام شدی … و زندگی ام شدی

******

We are made for each other
ما برای هم ساخته شدیم

******

My heart is and always will be yours
قلبم همیشه مال توست و خواهد بود

******

You and me makes a wonderful WE
تو و من یه مای فوق العاده می سازیم

******

Every time I see you, you leave me breathless
هر زمان که تو را می بینم نفسم بند می آید

******

Love may be a two-way street, but I love you one way: unconditionally
عشق ممکنه یه خیابون دو طرفه باشه اما من تو رو یه طرفه دوست دارم: بی قید و شرط!

******

You are my first and last love
تو عشق اول و آخرمی

******

Individually, we are one drop. Together we are an ocean.
جدا از هم یک قطره ایم، با هم یک اقیانوس!

******

Love took slow steps towards your heart..!!
عشق قدم های آرامی به سمت قلبت برداشت … !!!

******

You are my today and all of my tomorrow
تو امروز و همه فردای من هستی

******

There is only one happiness in life – to love and to be loved
توی زندگی فقط یه خوشبختی وجود داره: دوست داشتن و دوست داشته شدن

******

Sometimes I can’t stop looking at you
you look too damn good
گاهی نمیتوانم از نگاه کردن به تو دست بردارم
تو بیش از حد زیبایی

******

Only you can put a smile on my face when I’m sad..
وقتی ناراحتم فقط تویی که می تونی لبخند روی صورتم بنشونی

******

I love you more and more every day
هر روز بیشتر و بیشتر عاشق تو می شم

******

You are my sun, my moon, and all of my stars
تو خورشید و ماه و همه ستاره های منی

******

We are so good together
ما در کنار هم خوبیم

******

Loving you, is like breathing..how can I stop
دوست داشتن تو مثل نفس کشیدنه، چطور می تونم جلوشو بگیرم

******

You transformed me into a better version of myself
تو مرا به نسخه بهتری از خودم تبدیل کردی

در ادامه بخوانید : کپشن عاشقانه انگلیسی