20 متن زیبا و لاکچری برای عکس خودم [فونت زیبا و خاص]

متن لاکچری شاد و غمگین برای خودم
متن لاکچری زیبا و طولانی برای عکس خودم

لاکچری ترین جملات زیبا و کوتاه دخترانه و پسرانه برای کپشن زیر عکس خودم با فونت زیبا و شکسته!

***

منو با موـ؋ـقیت هام نسنـج!
منو با تعـداـد دـ؋ـعاتے کـہ زمین خورـدم פּ دوبارـہ بلنـב شـבم بسنج!

******

قبل از اینکه به آدم دیگه ای تبدیل بشی
باید یاد بگیری جور دیگه ای فکر کنی!

******

من دیگران رو می بخشم
این به این معنی نیست که رفتارشون رو پذیرفتم یا دوباره بهشون اعتماد می کنم!
بلکه من اون ها رو به خاطر خودم می بخشم تا بتونم رها باشم و رها زندگی کنم

******

⫷ آخر امسال، میخوام خوـבمو حسااااابے بغل کنم کـہ تونستم امسالم בوام بیارم! ⫸

******

همیشه بهترین لحظات عمرم
بعد از لحظاتی به وجود اومدن که به خودم گفتم :
«هر طور شده انجامش میدم!»

******

بیشتر : کپشن مفهومی و زیبا برای زیر عکس خودم

من و خوـבم یـہ زوج قـבرتمنـבیم!
عاشق خوـבمونم! ما با هم سخت تلاش مے کنیم!

******

تا الان تونستی مهارت زنده موندن رو به دست بیاری؛
حالا نوبت زندگی کردنه!

******

لبخند بزن عزیزم! تو زنده ای و هنوز انتخاب های زیادی داری!

******

واکنش های احساسیت، بهت یادآوری میکنن که چه چیزهایی در وجودت هنوز نیاز به بهبودی دارن

******

خیلی خوبه که مهربونی کنی، بدون اینکه انتظار مهربونی داشته باشی

******

هرگز به خاطر چیزی که هستی، از دیگران عذرخواهی نکن!

******

بیشتر : متن زیبا و خاص برای کپشن عکس خودم

من به دنیا نیومدم تا دنیا رو تحت تاثیر قرار بدم!
من به دنیا اومدم تا اونجوری که خوشحالم میکنه، زندگی کنم

******

❝ [. رویاهات رو براے آـבم ها تعریـ؋ نکن، نشونشون بـבه! .] ❞

******

هرگز کسانی که وقتی بهشون نیاز داشتی نادیدت گرفتن، و کسانی که حتی بدون اینکه ازشون درخواست کنی، کمکت کردن رو از یاد نبر!

******

تصمیم گرفتم خودمو انتخاب کنم! تصمیم قدرتمندی بود!

******

جملات لاکچری شاخ و سنگین برای پروفایل خودم
جملات لاکچری شاخ و سنگین برای پروفایل خودم

بعضی قدم ها رو باید تنهایی برداری

******

هیچ چیز شیرین تر از رسیدن به هدف نیست؛
حالا اون هدف هر چی که میخواد باشه!

******

زندگى کوتاهتر از اونیه که بخواى جر و بحث کنى
بگو برام اهمیتى نداره و رد شو

******

هیچ وقت اجازه نده کسی بهت بگه نمی تونی کاری رو انجام بدی

******

کاری کن که 10 سال دیگه بگی:
این همون زندگی بود که خودم انتخابش کردم، نه اینکه تقدیرم بوده!

******
تو زندگی، هیچ وقت «بهترین زمان» وجود نداره؛
فقط «زمان» وجود داره و این تو هستی که تصمیم می گیری باهاش چیکار کنی!

******

روزهایی رو یادت بیار که چیزهایی که امروز داری رو از خدا خواستی

در ادامه : متن زیبا و انگیزشی برای خودم


فال حافظ کوکا