عکس پروفایل دلتنگی عاشقانه برای همسر و مخاطب خاص

عکس نوشته تنهایی و دلتنگی
عکس نوشته تنهایی و دلتنگی

من بدون تو …
همانند گل بدون آب
صبح بدون خورشید
جهان بدون نورم
و هر روز بیشتر و بیشتر دلتنگت می شم عزیزم!

عکس دلم برات تنگ شده عشقم
عکس دلم برات تنگ شده عشقم

بهترین لحظه های زندگی ام در کنار تو بودن
و بدترین لحظه هایم دوری از تو بوده
دلم برات تنگه!

عکس نوشته دلتنگتم عشقم
عکس نوشته دلتنگتم عشقم

مهم نیست چند نفر کنارم باشند، وقتی “تو”یی که باید باشی نیستی
من تنهاترین آدم روی زمینم
دلم برات تنگ شده خانومم!

******

عکس دلتنگی نوشته دار برای همسرم
عکس دلتنگی نوشته دار برای همسرم

عکس پروفایل خاص

قلبم در قفسی به نام “دلتنگی تو” زندانی ست و کلید آن آغوش گرم تو …

******

 عکس پروفایل دوری و دلتنگی عشقم
عکس پروفایل دوری و دلتنگی عشقم

ثانیه ها را می شمارم تا دوباره در کنار هم باشیم
و حضورت زخم های تنهایی ام را التیام ببخشد

******

عکس نوشته دلتنگی عاشقانه
عکس نوشته دلتنگی عاشقانه

قلب من
تنهایی را نشناخته بود
تا زمانی که تو رفتی …
دلم برات تنگ شده

******

عکس نوشته دلتنگی یعنی تو
عکس نوشته دلتنگی یعنی تو

دلتنگی یعنی تو دلشوره یعنی تو

******

عکس نوشته دلتنگی عشق زندگی
عکس نوشته دلتنگی عشق زندگی

There is not a single moment in any day that I do not find myself missing you
هیچ لحظه ای در هیچ روزی نیست که من دلتنگ تو نبوده باشم

******

بدون تو اتاق خالیه و قلبم خالی تر! نمی تونی تصور کنی که چقدر دلم برات تنگ شده

******

عکس پروفایل دلتنگی شوهرم
عکس پروفایل دلتنگی شوهرم

به دنبال خوشبختی بودم که تو را ملاقات کردم
تو به من آن خوشبختی را دادی
نمی توانم زندگی بدون تو را تصور کنم
زود برگرد شوهر عزیزم

******

عکس نوشته دلتنگی و دوست داشتن
عکس نوشته دلتنگی و دوست داشتن

با این که از من دوری اما من هر روز بیشتر و بیشتر عاشقت می شوم

******

هر آهنگی که گوش می دهم
به یادم می آورد که
چقدر دلتنگت هستم
و می خواهم تو کنارم باشی

******

اهمیتی نداره که چه چیزای بدی بین ما اتفاق افتاده
دلتنگی من نسبت به تو هیچ وقت تموم نمی شه!

******

عکس نوشته دلتنگی و جدایی
عکس نوشته دلتنگی و جدایی

مخاطب خاصم … دلم واست تنگ شده

******

هر وقت دلم برات تنگ می شه
دستم رو روی قلبم میزارم و تو رو توی قلبم حس می کنم

******

هیچ کس هرگز نمی تونه جای تو رو در قلبم بگیره
تو تنها کسی هستی که من رو شاد می کنه
تو همه اون چیزی هستی که توی زندگیم نیاز دارم و من هنوز منتظر برگشتنت هستم

در ادامه بخوانید : پیامک دلتنگی عاشقانه