جملات عاشقانه تقدیم به عشقم طولانی [انگلیسی – فارسی]

متن عاشقانه طولانی تقدیم به عشقم
متن عاشقانه طولانی تقدیم به عشقم

تا زمانی که نفس می کشم، تو رو گرامی و محترم میشمارم و عاشقت میمونم
عاشق کسی به زیبایی تو بودن، زیباترین اتفاقه زندگیمه!
عشق من؛ جهان من با حضور تو، جای بهتری برای زندگی شده
تو برای من همه چیزی
تو برای من بهترینی و من خوشحالم از با تو بودن
عاشقانه دوستت دارم
تقدیم به همسر عزیزم

******

A little part of me reached out to you, and you made it whole
The whole of me reached out to you, and you made me the happiest person on earth
I can’t stop loving me because you have taken over the part of me that sends blood all through my body
My heart is your new home

تکه ای از وجود من به تو رسید و تو اون رو کامل کردی!
تمام من به تو رسید و تو از من خوشبخت ترین آدم روی زمین رو ساختی!
نمی تونم از عشق به خودم دست بردارم چون تو بر تکه ای از وجودم سلطنت می کنی که خون رو به تمام بدنم می رسونه!
قلب من، خونه جدید توئه

******

بین همه جنبه های زندگی، تو همیشه توی اولویتی؛
زیبایی تو قابل قیاس با هیچکس نیست؛
هیچکس اونقدری که تو عاشقمی، عاشقم نیست
هیچکس اونقدری که تو به من اهمیت میدی، بهم اهمیت نمیده
و هیچکس مثل تو نمیتونه زیبایی و لذت رو به دنیای من بیاره
فقط در کنار توئه که میتونم خوشبختی و عشق واقعی رو پیدا کنم
من قدردان هر لحظه با تو بودنم، عشق من

******

My butterfly, I want you to know that you are amazing and your beautiful smile tops it all
My love for you is not debatable because I will love you until eternity
I am committed to giving the best of everything in me
I love you baby

پروانه من! میخوام بدونی که تو فوق العاده هستی و لبخندت فراتر از همه خوبی هاته!
عشق من نسبت به تو، جای بحث نداره چون تا ابد دوستت دارم
بهت قول میدم که بهترین ها رو برات فراهم کنم
خیلی دوستت دارم عزیزم

******

نمیخوام هیچوقت ازت دور باشم
چون وجود تو توی زندگیم، چیزی جز لذت و خوشبختی غیر قابل وصف نیست
من خیلی خوشبختم که تو رو دارم زیبای من!

******

سلام پرنسس زیبای من!
این فقط یه یادآوری سریع بود که بگم همیشه باهات مثل یه پرنسس رفتار میکنم!
پرنسسی که داره ملکه میشه!
همیشه، در هر کجا و هر لحظه که بهم نیاز داشته باشی، من کنارت خواهم بود
همیشه عاشقتم یکی یدونه من
تقدیم به عشق زندگیم

******

تو با عشق و دلسوزی بی قید و شرطت، دنیای منو عوض کردی!
من عاشق همه چیز تو ام!
تو با کلام الهام بخش و تشویق هات، به معنا و ارزش زندگی من اضافه کردی
همیشه بهم انگیزه میدی که آدم بهتری باشم. میدونی چقدر دوستت دارم؟
تقدیم به شوهر عزیزم

******

ازت ممنونم که منو اینجوری دوست داری!
در عوض، منم خوشبخت کردن تو رو، اولویت هر روز زندگیم قرار میدم
هر لحظه با تو بودنو گرامی می دارم و کاری میکنم که هر لحظه احساس خاص بودن داشته باشی!
عاشقتم بهترینم

******

همیشه در روزهای سخت زندگیم، در روزهای طوفانی، در کنارم بودی
در فراز و نشیب های زندگی، همیشه همراهم بودی
در بلاتکلیفی ها، منو رها نکردی
سوگند میخورم که تا آخرین نفس
همیشه عاشقت بمونم عشق زندگیم

در ادامه بخوانید : متن عاشقانه تقدیم به عشقم