جملات زیبا و با مفهوم برای پروفایل [انگلیسی – فارسی]

متن زیبا و با مفهوم برای پروفایل
جملات زیبا و با مفهوم خاص برای پروفایل

Everything has its beauty, but not everyone sees it
هر چیزی زیبایی خودش را دارد اما هر کسی آن را نمی بیند

“کنفوسیوس”

******

The future depends on what you do today
آینده به چیزی که امروز انجام می دهید بستگی دارد

“گاندی”

******

Don’t compare yourself with anyone else in the world. If you do so you are insulting yourself.
هرگز خودتان را با هیچ کس دیگر در این جهان مقایسه نکنید، اگر این کار را بکنید به خودتان توهین کرده اید

“بیل گیتس”

******

زندگی، به نسبت شجاعت تو کوچک یا بزرگ می شود …

******

اگه نمیخوای حکم پادری داشته باشی و همه لگدت کنن، خُب از روی زمین بلند شو!

******

شجاعانه ترین کاری که میتونی انجام بدی، شناخت خودته!
اینکه کی هستی، به چی باور داری و میخوای به کجا بری!

******

God gave us the gift of life; it is up to us to give ourselves the gift of living well
خداوند به ما هدیه زندگی را بخشیده است، این به خود ما بستگی دارد که به خودمان خوب زندگی کردن را هدیه کنیم

******

در گذشته اقامت نکن
در رویای آینده نباش
ذهنت را در لحظه کنونی متمرکز کن

******

زندگی یک آینه است و آنچه را که فرد به آن می اندیشد، در خود منعکس می کند

******

بادبادک تا باباد مخالف روبه رو نگردد
اوج نخواهد گرفت

******

You can never earn in the outside world more than you earn in your own mind.
هرگز نمی توانید در دنیای بیرون چیزی بیشتر از آن چه در ذهن خود به دست آورده اید، کسب کنید!

“برایان تریسی”

******

آنچه را که در مزرعه ذهن خود کاشته اید درو خواهید کرد

******

آن که امروز را از دست می دهد! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزش تر نیست

******

چیزی که سرنوشت انسان را می سازد
استعدادهایش نیست
انتخاب هایش است

******

هرکس همان گونه است که فکر می کند
پس مراقب افکار خود باشید
ذهن همچون ساعتی پیوسته در حال کار کردن است
باید هر روز با اندیشه های خوب آن را کوک کرد

******

شما شبیه کسانی خواهید شد که
بیشترین رابطه را با آن ها دارید،
پس با افرادی معاشرت کنید که
ذهنی ثروتمند دارند

******

بزرگترین موفقیت ها، از دل شکست ها به وجود می آیند

******

انتظاراتی که انسان از دیگران دارد، میله هایی هستند که او با آن ها زندان خود را می سازد

******

وقتی آدم های خوب زندگی مون رو می پیچونیم
این پیچ زندگی خودمونه که هرز میشه!

******

یکی از زیباترین لحظه ها،
لحظه‌ ایه که میبینی‌ یکی‌ لبخند رو لبشه
و تو می دونی‌ که …
تو دلیل اون لبخند هستی‌

در ادامه : متن زیبا و قشنگ با عکس برای پروفایل


فال حافظ کوکا