جملات انگیزشی و تشویقی زیبا برای دانش آموزان ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان

جملات انگیزشی و امیدبخش می توانند یک نفر را برای ادامه دادن هدفی که در زندگی دارد تشویق کنند. مهم ترین هدف دانش آموزان نیز درس خواندن برای رفتن به پایه های بالاتر و یا موفقیت در کنکور است.

به همین خاطر در ادامه چند جمله و متن زیبا متناسب با سن دانش آموزان تمامی مقاطع به دو زبان فارسی و انگلیسی برای شما گردآوری کرده ایم.

جملات تشویقی برای دانش آموزان ابتدایی

جملات انگیزشی و تشویقی برای دانش آموزان ابتدایی
جملات انگیزشی و تشویقی برای دانش آموزان ابتدایی

استرس نداشته باش و تلاشتو بکن

******

مطالعه کن، تمرین کن، تکرار کن

******

نتیجه هر چی که باشه من بهت افتحار می کنم

******

واسه نمره درس نمی خونم، درس می خونم تا یاد بگیرم

******

تو می تونی تو سخت ترین امتحانا هم نتیجه ی خوبی بگیری

******

یاد گرفتن هیچ درسی سخت نیست، فقط بعضی وقتا باید یکم بیش تر تلاش کنی

******

خوشحالی یعنی درس جدیدی یاد گرفته باشی

******

اگه این بار نتونستی نمره ی خوبی بگیری اشکالی نداره، می تونی دوباره امتحان کنی

******

جملات انگیزشی برای برنامه ریزی درسی

نمره‌‌های خوب راه شما را به سمت یک دانشگاه خوب و سپس یک شغل خوب و در نهایت زندگی بهتر می‌سازند. پس به 18 و 19 راضی نشوید و هر روز برای 20 گرفتن تلاش کنید.

جملات انگیزشی و تربیتی برای دانش آموزان راهنمایی

جملات انگیزشی و تربیتی برای دانش آموزان راهنمایی
جملات انگیزشی و تربیتی برای دانش آموزان راهنمایی

هیچ وقت
هیچ وقت
هیچ وقت
تسلیم نشو

******

هیچ وقت نگو: ” نمی تونم ” همییشه بگو: ” سعیمو می کنم “

******

یه روزی پاداش سخت تلاش کردنت رو می گیری

******

کاری که درسته رو انجام بده نه کاری که آسونه

******

اگه خودتو باور داشته باشی همه چی امکان پذیره

******

I like learning. Learning is beautiful.” – Natalie Portman
آموختن را دوست دارم، آموختن زیباست. ناتالی پورتمن

******

Never give up on what you really want to do. The person with big dreams is more powerful than one with all the facts. ” – Albert Einstein
هیچ وقت بی خیالِ کاری که واقعا می خوای انجام بدی نشو، یک نفر با رویاهای بزرگ، قدرتمندتر از یه شخص با تمام حقیقت هاست. آلبرت انیشتین

******

“Winning doesn’t always mean being first. Winning means you’re doing better than you’ve done before. ” – Bonnie Blair
پیروزی همیشه به این معنی نیست که اول باشی، پیروزی یعنی کاری رو بهتر از قبل انجام بدی. بانی بلر

******

You’re braver than you believe, and stronger than you seem, and smarter than you think.” – A.A. Milne/Christopher Robin
شما شجاع تر از اون چیزی هستین که باور دارید، و قوی تر از اون چیزی که به نظر می رسه، و باهوش تر از اون چیزی که فکر می کنید. میلون / کریستوفر رابین

******

“Nothing is particularly hard if you break it down into small jobs.” – Henry Ford
هیچ کاری اونقدر سخت نیست اگر اون رو به کارهای کوچیک تر تقسیم کنی. هنری فورد

******

Mistakes are part of the dues one pays for a full life.” – Sophia Loren
اشتباهات بخشی از هزینه ایه که برای یک زندگی خوب و کامل پرداخت می شه. سوفیا لورن

******

“A positive attitude can really make dreams come true .” – David Bailey
“یک نگرش مثبت واقعا می تواند رویاها را تحقق بخشد ” – دیوید بیلی

******

If you believe in what you’re doing, you’ll be successfu. Connie Sellecca
اگر به آنچه که انجام می دهید باور داشته باشید، موفق خواهید بود. کنی اونچکا

******

جملات انگیزشی کوتاه برای دانش آموزان متوسطه

جملات انگیزشی کوتاه برای دانش آموزان متوسطه و دبیرستانی
جملات انگیزشی کوتاه برای دانش آموزان متوسطه و دبیرستانی

The secret of success is to do the common things uncommonly well. – John D. Rockefeller
راز موفقیت این است که کارهای عادی را به بهترین شکل ممکن انجام دهید. جان دی. راکفلر

******

Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out. – Robert Collier
موفقیت مجموعه ای تلاش های کوچک است، که روزانه و روزانه تکرار می شود. – رابرت کالیر

******

There is no substitute for hard work. – Thomas Edison
هیچ جایگزینی برای کار سخت وجود ندارد. – توماس ادیسون

******

You don’t always get what you wish for; you get what you work for
همیشه چیزی را که آرزو می کنید به دست نمی آورید؛ چیزی را به دست می آورید که برای آن کار کنید.

******

Challenges are what make life interesting. Overcoming them is what makes life meaningful. – Joshua J. Marine
چالش ها مواردی هستند که زندگی را جالب می کنند و غلبه بر آن ها چیزی است که به زندگی معنا می دهد.

******

I’ve failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. – Michael Jordan
بارها و بارها در زندگی شکست خورده ام، و این دلیل موفقیت من است . مایکل جردن

******

“Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do.” –Pele
موفقیت تصادفی نیست، موفقیت یعنی :کار سخت، استقامت، یادگیری، مطالعه، فداکاری و بیشتر از همه، عشق به آن چیزی که انجام می دهید و یا در حال یادگیری برای انجامش هستید. پله

******

Motivation is what gets you started. Jim Ryun
انگیزه چیزی است که تو را به حرکت وا می دارد. جیم ریون

******

Learning never exhausts the mind. Leonardo da Vinci
یاد گیری هیچ وقت ذهن را خسته نمی کند.

******

The beautiful thing about learning is nobody can take it away from you
زیباییِ یاد گیری در این است که هیچ کس نمی تواند آن را از شما بگیرید.