20 بهترین جملات انگیزشی جهان! [انگلیسی – فارسی]

بهترین جملات انگیزشی جهان
بهترین جملات انگیزشی کوتاه برای موفقیت

گزیده ای از بهترین جملات انگیزشی تاریخ جهان در مورد رسیدن به موفقیت و رویاهای زندگی برای استوری، کپشن، بیو و پروفایل اینستاگرام

***

We need to accept that we won’t always make the right decisions, that we’ll screw up royally sometimes – understanding that failure is not the opposite of success, it’s part of success
باید قبول کنیم که شاید همیشه تصمیم درست رو نگیریم و به کلی همه چیزو خراب کنیم، اما باید به این درک برسیم که شکست، مقابل موفقیت نیست؛ بلکه بخشی از موفقیته!

******

No one is to blame for your future situation but yourself. If you want to be successful, then become “Successful
هیچ کس مسئول شرایط آیندت نیست، جز خودت! اگه میخوای موفق بشی، خب بشو!

******

In the middle of every difficulty lies opportunity.” – Albert Einstein
در دل هر سختی، یک فرصت وجود دارد!
“آلبرت انیشتین”

******

For every reason it’s not possible, there are hundreds of people who have faced the same circumstances and succeeded
اگه به هر دلیلی فکر می کنی که کاری امکان پذیر نیست، بدون که صدها نفر هستن که با همون شرایط مشابه روبرو شدن و به موفقیت رسیدن!

******

Be happy with what you have while working for what you want
با چیزهایی که داری خوشحال باش، در عین خالی که برای چیزهایی که میخوای، تلاش می کنی!

بیشتر : قشنگ ترین جملات انگیزشی کوتاه

******

It Feels Good To Be Lost In The Right Direction
گم شدن در مسیر درست، بهترین حس دنیاست!

******

At any given moment you have the power to say: this is not how the story is going to end
در هر زمانی، قدرت اینو داری که به خودت یاد آوری کنی: «داستان نباید اینجوری تموم شه!»

******

The best revenge is massive success
بهترین انتقام، رسیدن به موفقیتی عظیمه!

******

Quitters never win. Winners never quit!
تسلیم شده ها هرگز پیروز نمیشن، و افراد پیروز، هرگز تسلیم نمیشن!

******

بهترین متن انگیزشی انگلیسی سال
بهترین استوری، کپشن و بیو انگیزشی اینستاگرام

Action is the foundational key to all success
«اقدام»، اصلی ترین کلید «موفقیته!»

******

درد امروزتان، می تواند تبدیل به نقطه قوت تان در آینده شود،
برای هر چالش، رویارویی با آن فرصتی برای رشدتان خواهد بود

******

شکست فرصتی است برای شروع دوباره با هوشیاری بیشتر

******

موفقیت نتیجه 1درصد استعداد و 99 درصد پشتکار است

******

Change is painful, but nothing is as painful as staying stuck somewhere you don’t belong
تغییر سخته؛ اما هیچی سخت تر از گیر کردن در جایی که بهش تعلق نداری، نیست!

******

سرنوشت شما حاصل باور های تان است

******

Those who cannot change their minds cannot change anything
کسانی که نتونن ذهنشون رو تغییر بدن، هیچی رو نمیتونن تغییر بدن!

در ادامه : خفن ترین جملات انگیزشی دنیا!