19 نقاشی باورنکردنی و دیدنی با خودکار که با دیدن آنها شوکه می شوید

هنرمند خلاق اسپانیایی خوان فرانسیسکو کاساس این پرتره های بی نظیر را از افراد مشهور در دنیای بازیگری و مد و فشن تنها با استفاده از خودکار طراحی کرده است.

هنرمندان این رشته آثار هنری خود را با استفاده از خودکار بیک و یا هر خودکار دیگری که ما برای نوشتن از آن ها استفاده می کنیم خلق می کنند، برخی از این هنرمندان مهارت خود را در یوتیوب برای علاقمندان به نمایش می گذارند.

نقاشی با خودکار مشکی
نقاشی باورنکردنی و دیدنی با خودکار
نقاشی دختر زیبا
نقاشی باورنکردنی و دیدنی با خودکار
نقاشی باورنکردنی و دیدنی با خودکار
نقاشی باورنکردنی و دیدنی با خودکار
نقاشی باورنکردنی و دیدنی با خودکار
نقاشی باورنکردنی و دیدنی با خودکار
نقاشی کودک
نقاشی باورنکردنی و دیدنی با خودکار
نقاشی زن زیبا
نقاشی باورنکردنی و دیدنی با خودکار
نقاشی ساده با خودکار
نقاشی باورنکردنی و دیدنی با خودکار
نقاشی خودکار دختر زیبا
نقاشی باورنکردنی و دیدنی با خودکار
نقاشی جالب
نقاشی باورنکردنی و دیدنی با خودکار
نقاشی پرتره
نقاشی باورنکردنی و دیدنی با خودکار
نقاشی دیدنی
نقاشی باورنکردنی و دیدنی با خودکار
عکس نقاشی با خودکار
نقاشی باورنکردنی و دیدنی با خودکار
نقاشی با خودکار بیک
نقاشی باورنکردنی و دیدنی با خودکار
نقاشی باورنکردنی و دیدنی با خودکار
نقاشی باورنکردنی و دیدنی با خودکار
نقاشی باورنکردنی و دیدنی با خودکار
نقاشی باورنکردنی و دیدنی با خودکار
نقاشی باورنکردنی و دیدنی با خودکار
نقاشی باورنکردنی و دیدنی با خودکار
نقاشی باورنکردنی و دیدنی با خودکار
نقاشی باورنکردنی و دیدنی با خودکار
نقاشی باورنکردنی و دیدنی با خودکار
نقاشی باورنکردنی و دیدنی با خودکار

هنرمندان این رشته ی خود آموخته می خواهند به ما نشان دهند که برای خلق آثار هنری خارق العاده نیازی به تجهیزات گران قیمت ندارید.